Bryggeribranchen i Danmark | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b. Private labels er en fordel for ølproducenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston- modellen.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Bryggeriet Vestfyen har problemer med at skabe et sortiment der giver mening, og de har en manglende strategisk planlægning, som kan få styr på deres økonomi. Som det fremgår af bilag 9, er de gået i minus.
En eventuel løsning, vil være at fjerne nogle produkter fra deres sortiment.

De har produkter såsom alkoholfri øl, hvilket jo er i vækst, men hvis man kigger på den totale markedsandel, udgør markedet for alkoholfri øl kun 2%.

Der findes større virksomheder som er gået ind på det alkoholfrie ølmarked, og med den lille markedsandel som Bryggeriet Vestfyen har, er der simpelthen ikke penge nok til at konkurrere indenfor dette område, når det er så lille som det er. Det er vigtigt at de kun producerer det som de kan sælge.

Noget der kunne skabe stabilitet hos Bryggeriet Vestfyen, vil være et produkt indenfor ”malkekoen” i bostonmodellen.

Det ses i bilag 13 at pilsner er den mest solgte type øl, og hvis de kan skabe et succesfuldt produkt indenfor pilsnere, vil det give dem en indtjening som gør at de kan begynde at investere i blandt andet det alkoholfrie marked. Når de er kommet på fode igen, og har et stabilt produkt, kan det begynde at udvikle ”stjerne” produktet som giver dem en bedre position på specialøl markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her