Bryggeribranchen i Danmark | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Analyser byggebranchens anvendelse af produktparamteren

Opgave 4
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.
Diskuter følgende udsagn:

b. Private labels er en fordel for ølproducenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston- modellen.


Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:

Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked.
Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Bryggeriet Vestfyens udfordring er, at de trods en stor produktion, ikke har en stor markedsandel. Virksomheden har en produktion, som kører i døgndrift, som kan lave 18.000 halvlitersflasker sodavand timen, 30.000 dåser øl eller sodavand i timen og 35.000 ølflasker i timen.

Selvom virksomheden har denne store produktion, har virksomheden kun en markedsandel på 0,6% og et regnskab, som viser røde tal på bundlinjen.

For at skabe vækst i virksomheden er det relevant at se på mulige vækststrategier.

Den første vækststrategi er vækst ved intensivering, herunder markedspenetrering for at øge markedsandelen. Dette kan eksempelvis gøres ved at øge promoveringen.

Dette giver en større kendskabsgrad og kan for virksomheden skabe en top-of-mind placering i forbrugerens underbevidsthed, så virksomheden har potentiale til at blive præfereret af kunden. Det kan eksempelvis være ved at oprette ølsmagningsarrangementer, hvor kunder kan komme ud og smage øllet og/eller se virksomhedens produktion.

Dette er en mere aggressiv parameterindsats. Bryggeriet Vestfyen kan også vælge at øge forbruget hos nuværende kunder ved at gøre standardkvaliteten bedre.

Det kan eksempelvis være ved at ændre på emballage ligesom Carlsberg har gjort med at droppe plastik til fordel for klimaforandringer.

Virksomheden kan også vise eller lave nye brugsmuligheder, som man kan bruge flasker eller dåser til. Det kan eksempelvis være kampagner, hvor man som forbruger via sociale medier skal lave et opslag med Bryggeriet Vestfyens produkter.

Derudover kan virksomheden også få flere fra målgruppen til at bruge produktet. Dette kan være, hvis virksomheden har et stort latent marked, hvor der er mange der ikke bruger produktet.

Virksomheden kan få flere til at bruge det ved eksempelvis at udbyde gratis smagsprøver eller lave markedsføringskampagner, hvor fastsætter en speciel kampagnepris. Dette vil få flere fra det latente marked til at bruge produktet, og virksomheden får ydermere en højere kendskabsgrad.

Ved at benytte sig af denne vækststrategi kan virksomheden udnytte deres produktion på den bedste måde og om muligt udvide deres produktion, hvis salget er for stort til, at produktionen kan følge med.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her