Indholdsfortegnelse
- Formål
- Beskrivelse af ABO-systemet
- Beskrivelse af Rhesus-systemet
- Beskrivelse af glukoproteiner på blodtyperne
- Forklaring af reaktioner på Eldon kortet
- Konklusion af hvilken gentype og fænotype jeg har, samt hvem jeg kan modtage blod fra og give til
- Gen krydsning skemaer over hvilke blodtyper mine forældre kan have
Kritisk sammenligning af klassens resultat
- Materialer
- Fremgangsmåde
- Forklaring af hvorfor man tester gravide kvinder for deres blodtype
- Fejlkilder

Uddrag
Formål
At kunne bestemme sin egen blodtype i 2 blodtypesystemer og redegøre for hvordan man bestemmer blodtyperne.

Teori
ABO-systemet:

ABO-systemet er et system som kan bestemme blodtyper og som er meget vigtigt inden for blodtyper, sammen med Rhesus-systemet.

Inden for ABO-systemet er der 3 allele som består af 2 dominante I^A I^B og en recessiv i. Bestemmelsen af fænotyper ifølge ABO-systemet foregår på oversiden af de røde blodlegemer og genkoderne på kromosom 9.

Hvis en person har en af de dominante gener A og B, vil antigenet sidde oven på de røde blodlegemer. Nogle menneskers immunforsvar danner antistoffer overfor de gener de ikke selv har, fx fænotype B danner antistoffet A.

Hvis en person har blodtype A, vil personens immunforsvar producerer antistoffet B, så den kan forsvarer sig imod fremtidige fremmede bakterier som kunne risikere at komme ind i kroppen.

Men immunforsvaret kan dog ikke kende forskel på en bakterie eller en fremmed blodcelle og derfor reagerer på samme måde overfor en fremmede blodcelle.

De antigener som nogle mennesker har, har som formål at signalerer til kroppens immunforsvar at cellen hører til ens krop. Hvilket gør så immunforsvaret ikke angriber antigenet.

Antigen B ser ud på en hel anderledes måde end antigen A gør. Når den kantede antigen B møder Antistof B passer de perfekt inde i hinanden.

Når antigen B og antistof B mødes kan de ikke slippe hinanden igen og derefter danner de flere og flere blodtype B celler, som laver en agglutination (sammenklumpning).