Journal over søerne i biologi

Indledning
Danmark er et land på 43.094km2 hvoraf 14 % består af skov. Før Danmark blev et land hvor landbrug er dominerende var det løvskoven der prægede naturen. Selvom Danmark er et land omgivet med hav øst, vest og til nord findes der alligevel 1032 navngivet søer rundt om i landet og mere end 120.000 hvis man regner dem med der er over 100m2.

Dette har højst sandsynlig noget at gøre med at landskabet generelt er fladt og der ikke er nogen specielle steder hvor der er langt ned til havoverfladen. Naturen er noget for sig selv.

Vi har primært kun bøgetræer, og ingen andre steder i Europa vokser de så godt som i Danmark. Derudover er blomsterfloraen og dennes variation noget for sig selv, taget i betragtning hvor lille land det er.

Søernes tilstand derimod kunne være bedre. Dyrvariationen er ikke stor og mange søer er belagt med blågrønalger der ligger sig på vandoverfladen som maling. Den ringe vandkvalitet skyldes en forhøjet tilførsel af næringsstoffer. Så hvordan klarer de to søer vores klasse har været ude og inspicere?

Indholdsfortegnelse
Indledning
Resultater
Dyr
Plankton
Planter
Svampe
Træer
Sigtedybden
Ilt og temperatur
Næringsstoffer
Sammenligning af søerne
Konklusion

Uddrag
Sigtedybden er en betegnelse man bruger for vandets klarhed i en sø. Ved at sænke en hvid skive på ca. 30cm i diameter og notere hvornår den ikke kan ses mere, kan man vurdere hvilken kvalitet vandet i søen har. Det er ikke en metode man skal anvende hvis man vil opnå et præcist resultat, men mere hvis man vil ”føle” sig frem inden en konkret bestemmelse eller som hjælpende argumentation.

--

I mørkesøens vand er der ingen sigtbarhed og der lugter af svovl(æg) pga. alle de kemiske svovl-forbindelser der er i sø og mose omkring. Humusjorden er skyld i dette, da lugten fremkommer ved processerne når formuldning og nedbrydning af planterne og andet dødt organisk materiale finder sted.

Det er tydeligt at se på plantevæksten at der ved begge søer er fugtigt, men ved Søgård sø mere solrigt end ved Mørksø. Siden at Mørksø er inde i en skov indeholder vandet og jordbunden i søen mindre nitrat, og søen er halv mose, da nedfald fra træer og planter efter flere tusinde år, danner en fast bund, siden mose og til sidst normal jord.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her