Indholdsfortegnelse
Formål:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Diskussion:
- Hvilken slags graf synes at være mellem punkterne?
- Hvad betyder skæringen på y-aksen?
- Hvad betyder hældningen?
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med forsøget er primært at undersøge de forskellige kræfter som påvirker båden, når den befinder sig i vandet.

Formålet er også at måle afstanden fra bunden af bassinet til bunden af bægeret, for at måle, hvor meget tættere den kommer på bunden, jo mere sand man tilføjer i måleglasset (båden).

Materialer:
Genstanden, der skal kunne flyde, kunne være en båd, men i vores tilfælde vælger vi et lille bæger med lodrette sider

som anbringes i et andet større bæger, der også har lodrette sider og som er delvis fyldt med sand.

Derudover har vi brug for en lineal og en vægt samt sand eller en samling af en række andre små lodder, der hver især ikke må veje for meget. I stedet for lodder kan der også bruges sand.