Dobbelthed og moralsk kompleksitet i Breaking Bad | Mediefag

Indholdsfortegnelse
1. Hvad kendetegner den typiske figur i moderne fiktion, og som også kendetegner protagonisten Walter i Breaking Bad?
2. Dobbeltheden som hovedtema i de nye tv‐serier er inspireret af denne roman af Stevenson? Hvori består dobbeltheden i romanen (find informationer på nettet, hvis I ikke kender den).
3. Hvad udpeges som kilden til ondskab i hhv. Dexter, Breaking Bad og The Sopranos? Hvad kendetegner den moral som komme til udtryk i Breaking Bad
4. Hvilken type af plotstruktur karakteriserer Breaking Bad?
5. Hvilken status har familielivet i nyere tv-serier?
6. Hvad kendetegner humoren i Breaking Bad?
7. Hvad er slægtskabet mellem 1800-tallets store episke romancer og de nyere amerikanske tv serier?
8. Hvad er tv‐serie formatets force?

Uddrag
Hvor karakterernes dobbelthed i The Sopranos, Dexter og Mad Men har karakter af modsætninger, er det en vigtig pointe i Breaking Bad, at hovedpersonens onde side faktisk udspringer af hans gode side. De to sider er uløseligt forbundet. I The Sopranos og Dexter vil vi som udgangspunkt fordømme Tonys og Dexters handlinger (selv om Tonys kriminalitet hovedsagelig går ud over andre kriminelle, og Dexters mord kan forsvares som selvtægt på modbydelige typer, der ikke har fortjent bedre). Men Breaking Bad provokerer med en mere kompleks moral, hvor vi som udgangspunkt har stærk sympati og empati for vores stakkels helt, uanset hans amoralske handlinger.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter