Indledning
Mikroorganismer er små levende væsner, som lever overalt, og som er så små at man ikke kan se dem med det blotte øje, men har bruge for en mikroskop.

Alle mikroorganismer har en celle bortset for en virus. Mikroorganismer er simple organismer som ikke fortager sig andet end at optage føde og formere sig, men den måde de formere og optager føde på er forskelligt fra art til art.

Der findes tusindvis af forskellige mikroorganismer, som lever af forskellige ting; nogle er gavnlig og andre er farlige.

Der er også massere af mikroorganismer som vi ikke ved noget som helst om. De fleste mikroorganismer er gavnlige, f.eks. dem der lever på vores hud og i vores tarme.

Indholdsfortegnelse
Der er 4 typer af mikroorganismer:
- Bakterier
- Svampe
- Virus
- Parasitter
Kildeliste:

Uddrag
Bakterier
En bakterie består af en enkelt celle, og findes overalt. Tager man bare lidt jord eller vand kan man finde millioner af bakterier.

Inde i cellen flyder DNA frit rund, der er ingen cellekerne. Bakterier formere dig ved simple tværdeling, dvs. at den deler sig i to. Bakterie inddeles i familier ud fra formen eller levevisen.

Bakterie kan afgive spore som indeholder alt hvad der har betydning for overlevelsen. Sporende aktiveres når forholdene er optimale for den enkelt spore. Disse kan bekæmpes ved autoklavering; min 120℃.

Man kan bekæmpe bakterie på forskellige måder. Dette kan være opvarmning, fjerne næring, nedkøling, antibiotika eller ændre PH-værdien.

Bakterier er nedbrydere og kan leve af meget. De spiser f.eks. lort, døde ting, mad ect. Nogle bakterier lever også af at angribe sår på kroppen, dette vil ofte ende ud i en infektion.

Farlige sygdomme skyldes ofte bakterier, f.eks. tuberkulose og klamydia. Normalt når man får en infektion, prøver immunforsvaret at bekæmpe bakterierne.

Men kan immunforsvaret ikke bekæmpe dem, kan man anvende antibiotika, som er svampegift som kun dræber bakterier.