Indledning
Prokaryot celle er en oversættelse af ”før kerne”. Dette navn kommer af at denne type celler ikke har en cellekerne, hvilket er en kerne af DNA, der er omgivet af en cellememembran som består af lipid dobbeltlag.

Derfor vil DNA´et ligge rundt omkring i cellens cytosol, som ringformede kromosomer, og dels også som små ringformede DNA stykker, og dette kaldes også for plasmider.

Alle slags prokaryote celler er encellede og har ikke egentlige organeller. Enkelte bakterietyper har dog vakuoler.

Indholdsfortegnelse
Cellens struktur og egenskab 2
Generelt om prokaryote celler 2
Generalt om Eukaryote celler 2
Cellernes opbygning 3
Næringsstoffer 4
Kulhydrater: 4
Mono, di – og polysakkaridder. 5
Polysakkarid: 5
Åndedrættet 7
Blodets bestanddele: 8
Kondition 9
DNAs opbygning og replikation. 10
Menstruationscyklus 15
Naturlivet 16
Økologi 19
Arbejdsark Biologi til Tiden s. 83-99 22

Uddrag
Da luften cirka kan indeholde 30 gange mere ilt end som vand ved den samme temperatur og ilt diffundere 10.000 gange hurtigere gennem luft end vand kan det være en udfordring og dels sværere for vandlevende dyr at skaffe den ilt som de skal have for at overleve.

Iltmolekylerne vil gå igennem diffusion, altså de vil bevæge si fra et område hvor iltkoncentrationen er høj til at område hvor den er lav.

I og med at dyret bruger ilt til dens respiration vil det også betyde at koncentrationen af ilten vil falde i kropsvæsken. Derfor vil det betyde at ilt fra vandet vil diffundere gennem dyrets hud og ind i dens kropsvæske. Dette kalder man også for hudåndedræt.

---

På denne figur har man en oversigt over effekten af organisk stof i åen. På y-aksen har man koncentrationen af de forskellige stoffer, hvor man på x-aksen har afstand fra udledningen.

Midt på grafen har man en markeret stiplet streg hvor man kan se udledningen af organisk stof. På næste illustration kan man se strømretningen i vandet, og man kan i venstre side se en stor mængde af organisk stof, hvor man længere mod højre kan se den bliver mere spredt.

Hertil er der en oversigt over hvor de forskellige dyr befinder sig igennem strømretningen. Man har hertil inddelt det i det man kalder for fauna klasser, som kan ses helt nederst på figuren.