Indholdsfortegnelse
Celler 1
Virus 3
Osmose 4
Aerob og anaerob nedbrydning 5
Menneskets formering 5
Præventionsmider 8
Sexsygdomme 9
Kromosomer, DNA og alleler 11
DNA 12
Alleler 14
Karyotyper 15
Blodtyper 18
Enzymer og stofoptagelse 18
Hjerte og blodtryk 22
Bronchier, bronchioler og alveoler 23
Muskler 25
Økologi 27
Carbon-kredsløbet 28
Nitrogen-kredsløbet 29
Nitrogen 29
Forurening og rensning 30
Rensning 31

Uddrag
1. Hvad betyder det at en celle er a) procaryot og b) eucaryot - giv endvidere konkrete eksempler.

Når en celle er procaryot betyder det at den ikke har en cellekerne. Denne celletype findes hos alle bakterier.

Når en celle er eucaryoy betyder det at den har en cellekerne. Denne celletype findes hos alle levende organismer, altså dyreceller, planteceller og svampe.

2. Hvilke slags organismer har en cellevæg?
Det har bakterier, planteceller og svampe. (Bakterier har grampositiv cellevæg, de tager imod farve og gramnegativ negativcellevæg– de tager ikke imod farve). Plantecellernes cellevæg er lavet af cellulose.

3. Hvad er et plasmid og hvilken slags organismer har plasmider?
Plasmider er mikrokromosomer. Disse kan foræres fra én bakterie til en anden. Dette er et resistent gen. Så hvis én bakterie har plasmider, der er immune overfor penicillin, så kan denne bakterie give dem videre til en anden bakterie, og gøre den immun.

4. Hvilken slags bakterier kan ikke behandles med penicillin?
Gramnegative bakterier kan ikke behandles med penicillin og andre antibiotika. Har en grampositiv bakterie resistens overfor penicillin kan den jo heller ikke behandles

5. Hvilken slags organeller findes i en dyrecelle og hvad er deres funktion?
Dyrecellen består af:
-en cellemembran, som er lavet af fedt.
-en cellekerne, med kromosomer (af DNA) inden i. (Omgiver og beskytter kromosomerne).
-en dobbelt cellekerne membran med porer, da der er visse ting der skal kunne komme ind og ud.
-endoplasmatisk retikulium. (Betyder ’Inde i celleplasma netværk). Den ru form fo r ER producere protien der enten skal bruges i cellemembranen eller uden for cellen. Den glatte ER medvirker i forskellige stofskifteprocesser som f.eks. produktionen af fosfolider til cellemembranen. (Transport af f.eks. protein evt. ud af cellen/ syntese af lipidmolekyler til membraner).
-mitokondrie, laver respiration – altså energi.
-Mitokondrie kromosom, kommer fra moren og er derfor et arvematerialle (DNA).
-Ribosomer, proteinsyntese.

6. Hvilken slags organeller findes i en plantecelle og hvad er deres funktion?
Planteceller består af:
-samme som dyrecellen.
(-En cellevæg, der findes to slags af disse: gramnegative og grampositive. Begge cellevægge består af cellulose som er et kulhydrat der findes i træer, altså er det et træstof.)
-Grønkorn, (koroplast) laver fotosyntese

7. Hvad betyder semipermeabel?
Semipermeabel betyder at cellen kun tillader små uladede molekyler og fedtopløselige stoffer at trænge igennem.

Andre stoffer kan ikke trænge igennem uden hjælp. Et andet ord for semipermeabel er halvgennemtrængelig.

8. Hvad betyder diffusion?
Diffusion beskriver det fænomen at naturen altid vil prøve at udligne mængden af alting. Bl.a. mængden af vand i to rum, eller mængden af alt over det hele.

Diffusion = transport af molekyler fra høj til lav koncentration. (Hvis man gør ind i et rum og siger ’ hvor er her varmt’ kunne man også lige så godt sige ’ hvor har molekylerne fart på i dag’).

Diffusion = spredning af molekyler ved deres egenbevægelse (alle molekyler med temperatur over 0 Kelvin, de bevæger sig.

9. Hvad forstås ved faciliteret diffusion?
Faciliteret diffusion er når stoffer eller molekyler ikke frit kan passere membranen, så har du brug for hjælp i form af særlige transportproteiner.
(Faciliteret = hjulpet)
Faciliteret diffusion = diffusion hjulet passivt af hjælpemolekyler.

10. Hvilken vej går nettotransport af stoffer ved diffusion og faciliteret diffusion altid?
Nettotransport bevæger sig altid fra høj til lavere koncentration. Så hvis vand har højst koncentration uden for cellen, ved det søge indad.

11. Hvorfor kræver diffusion og faciliteret diffusion ikke energi?
Diffusion + faciliteret diffusion er passiv derfor kræver det ikke energi.
Disse to drives af molekylernes tilfældige egenbevægelser. Derfor skal der ikke energi til at flytte det.

12. Hvorfor er cellemembranen ikke umiddelbart gennemtrængelig for salt og sukker?
Salt er ikke fedt opløseligt. Derfor kan de ikke gå igennem da saltet skal gå igennem fedt, og der skulle det gerne opløses men det kan det ikke.

Sukker er heller ikke fedtopløseligt og desuden er det for stort. Sukker skal bruge faciliteret diffusion til at optage sukkeret. Hvis kroppen ikke kan danne nok insulin, er dette er problem om man må indføre insulin ind i kroppen selv (sukkersyge).

13. Hvorfor er organiske opløsningsmidler som benzin skadelige for cellemembraner?
Benzin opløser fedt, så hvis benzinen kommer ind i kroppen, binder det sig fast med cellemembranens indre.

(Malere kan have mistet forstanden (hukommelsen) fordi de render rundt og indånder de organiske stoffer som ødelægger cellemembranen specielt omkring nervecellerne.)