Indledning
Energien strømmer igennem et økosystem gennem solenergi, hvor det efterlader systemet varmt. Det er solenergien der driver fotosyntese

hvor processen opbygger planterne organisk dvs. energirigt stof → hvilket resulterer som de første led i et økosystemets fødekæder. Dette kaldes også for de første trofiske niveau.

Indholdsfortegnelse
Hvad menes med nedbrydere? ifølge figuren
- Led i fødekæden

Hvad er autotrofe

Hvad er fotoautotrofe

Det er heterotrofe

Hvad er fotosyntese

Hvad er en fødekæde?

Hvad er respiration?

Hvad er respirationstab.

Hvad er et økologisk fodaftryk?

Uddrag
- Fotosyntese er en biokemisk proces, som gør planter, alger og visse bakterier i stand til at optage de uorganiske stoffer: kuldioxid (CO2) og vand (H2O) og danne kulhydratet glukose, som får planten til at vokse. CO2 og H2O er uorganiske stoffer

- Alle organismer har brug for energi og mad, for at overleve. Men kun planter, alger og nogle bakterier er i stand til at producere det selv.

De bruger Solens energi til at lave glukose (et kulhydrat) fra vand (H2O) og kuldioxid (CO2). Ved processen produceres også den ilt, som mennesker og andre organismer indånder.