Indholdsfortegnelse
Geografi
- Hvordan beskytter ozonlaget for UV-stråling?
- Konklusion:
- Undersøgelse:

Fysik/kemi
- På hvilken måde er gammastråling, uv-stråling og rynken stråling i familie?

Undersøgelse 1:
- De synlige lys bølgelængde
- Violet lys
- Vores beregninger
- Rødt lys
- Konklusion:

Biologi
- Hvilken rolle spiller uv-stråling i forandringen på kroppens helbred? Og forandrer uv-stråling kroppen på en negativ måde?
- Konklusion:
- Hvordan reagerer de forskellige hudtyper på uv-stråling?
- Undersøgelse

Måling af hudtyper på vores skole:

Konklusion:

Uddrag
Solen udsender lys, det kan vi jo se. Men solen udsender flere stråler end, dem vi kan se. Som for eksempel UV-stråler.

Der er 3 forskellige UV-stråler UV-A, UV-B og UV-C. Jorden har så et ozonlag, som beskytter for nogen af de her UV-stråler, for det er ikke dem alle sammen, som er lige gode for os.

UV-A er den stråling som kommer helt igennem ozonlaget, og noget af UV-B strålingen kommer også igennem, Men UV-C strålingen skulle meget gerne ikke komme igennem, da det er en meget farlig stråle.

---

Vi lavede en undersøgelse med en uv-strålingsmåler og en telefon. Vi downloadede en app der kunne optage data fra vores uv-strålingsmåler, som var connected sammen med bluetooth.

Vi målte først indenfor på en skyet dag med vinduet åbent, og vores måler målte at der var 7 UVA-stråler og 15 UVB-stråler, som man kan se på billedet nedenfor til venstre.

Man burde nok tænke at der ville være mere UVA-stråling end der ville være UVB-stråling, da der er mest UVA-stråling der kommer igennem ozonlaget, men som sagt var det en skyet dag, og det betyder så at UVB-stråling har lettere ved at komme ned.

Så undersøgte vi om det blev et anderledes resultat, hvis vi tog måleren hen til vinduet, og i dét vi satte måleren derhen, steg begge tal, som i kan se på billedet nedenfor til højre.

---

Ved det elektromagnetiske spektrum er alle tre strålinger i familie fordi de udskyder elektromagnetiske stråler hvor at f.eks. de andre radioaktive strålinger, alfa og beta, er partikel strålinger, som vil sige at de modsat til de elektromagnetiske strålinger, udsender partikler i stedet for de bølger elektromagnetiske stråler udsender.

Man opdeler de elektromagnetiske strålinger efter deres bølgelængder. Når elektromagnetisk stråling ikke trænger igennem et materiale, betyder det, at det er blevet absorberet.

Absorbering kan ske på forskellige måder. Generelt har vi to tilfælde: strålingen ioniserer materialets atomer, hvilket kan føre til ændringer eller skader i materialet. Dette kender vi fra gammastråling, som kan gøre store skader ved ionisering.