Biologi B noter | Over 40 sider

Indholdsfortegnelse
Biologiens ABC: 72-74

Find billeder af de forskellige algegrupper der udgør havets fytoplankton og forklar hvordan de kan være tilpasset til livet i vandmasserne.
- Mikroalger:
- Makroalger:

Bruttoprimærproduktion:

Nettoprimærproduktion:
- Algerne har en højere vægtfylde end vandet og vil derfor synke ned. De cirkulære bølgebevægelser sørger for at algerne forbliver i den fotiske zone (hvor der er lyd) igennem længere tid.

Fødekæder s.72-74

Havets planteplankton
- Fotosynteseaktivitet

Det der spiller rolle for haveplanternes udbredelse
- Benthos faunaen

Marcoma-samfundet:

Abra alba samfundet:

Venus samfundet:

Nervesystemets inddeling:

Det motoriske system:
- Reflekser
- Refleksbevægelse

Det autonome nervesystem:

Nervecellers opbygning

Neuroner:

Støttecelle:

Fosforlipider:

Cellemembran

Gliacellers

Nervecellernes iongennemtrængelighed
- Ionkanaler
- Ionpumper

Aktionspotentialitet

Transmitterstof og Receptor

Synapsen

Myelinisering og saltatorisk ledning

Transmitterstoffer
-Transmitterstofferne dopamin, serotonin og noradrenalin.

Agonist og antagonist
- Agonist:
- Antagonist:

Fremmende og hæmmende synapser

Immunologi
- Ydre forsvar:

Immunsystemets komponenter og funktion
7. Hvilke celler indgår i det uspecifikke forsvar?
8. Hvad er et antigen?

Immunsystemets komponenter og funktion
1. Hvor meget fylder immunsystemets komponenter mon i kroppen (vi ønsker en størrelsesorden)?
2. Hvilke celletyper finder vi i kroppens indre, uspecifikke forsvar?
3. Hvad karakteriserer steder i kroppen, hvor vævet er beskadiget eller hvor bakterier går amok?
5. Hvad laver de neutrofilegranulocytter?
6. De eosinofilegranulocytter er vigtige ved angreb af parasitter. Giv eksempler på parasitter og forklar, hvad de eosinofilegranulocytter gør ved dem.
7. Monocytter bliver til makrofager. Hvad gør de?

Immunforsvarets celle s.109
- De røde blodlegemer

Granulocytter:
• De neutrofileGranulocytter
• De eosinofileGranulocytter
• De basofileGranulocytter

De neutrofileGranulocytter

De basofileGranulocytterkan

De eosinofileGranulocytter

Det specifikke forsvar opbygning og funktion

Antigen: fremmede bakterier, virus, protein osv.

Antistof: forsvar

Antistof produceres af plasmacellen
- Signalstoffer: der er interlenkiner

Antistoffer

DNA – livets opskrift s.81
- Hydrogenbinding i DNA:

DNA-molekylets byggestens

DNA-kopiering og celledelings

DNA-kopiering:

Hudceller danner:

Bugspytkirtlen producerer:

Proteinsynteses.86
- RNA

Transkription og Translations.87-88
- Transkription: s.88

Translationen:

Hvordan DNA kopieres

Genmutationer s.91

Splejsning af m RNA – Det centrale dogme vakler s.92
- Pseudogener:
- Repetitivt:
- Mikrosatellitter:

Genetik s.121-125
- Autosomer:
- Kønskromosomer:
- Homologe:
- Alleller:
- Homozygot:
- Heterozygot:

To gens udspaltning s.124
- Store mutationer:
- Små mutationer:

Kromosomtalsmutationer:

Kromosommutationer s.130
- Deletion og Duplikation:
- Translokation:
- Inversion:

Genteknologi i praksis s.95

Cystisk fibrose s.97

Cystisk fibrose
- Gelelektrofase:

Det perfekte barn?

PCR (Polymerase chainreaction) s.98

Proteiner – struktur og funktion s.69
- Polypeptid:
- Protein:
- Proteinernes struktur:
- Denaturerer:

Enzymer s.73
- Enzymet katalase:
- Enzymet acetylkolin-esterase:

Evolution kap. 8
- Biologiske artsbegreb:

Spørgsmål til s. 117-119

Livets oprindelse
1. Fortæl om livets oprindelse ved hjælp af fig. 127.
2. Minder figuren jer om noget?

Den kemiske evolution
3. Hvordan adskilte den oprindelige atmosfære sig fra den nuværende?
4. Hvilke molekyler var de første og hvor mener man de er kommet fra?
5. Hvorfor og hvordan kan fedtstoffer danne en membran som adskiller de organiske molekyler fra omgivelserne?
6. Hvorfor mener man at RNA er kommet før DNA?
7. Hvordan adskiller RNA sig fra DNA? (repetition)
8. Hvordan foregår proteinsyntesen? (repetition)

Enzymet katalase:

Enzymet acetylkolin-esterase:

Dikotome nøgler

Prokaryoterne var de første s.120
- Prokaryoternes fotosyntese:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu