Indledning
Biedermeier udgjorde en af romantikkens stilarter fra omkring 1815-1850. Den litteraturhistoriske periode havde specielt fokus på de borgelige værdier - hermed den hjemmelige idyl.

Periodens værdier har især haft indflydelse på kunsten og litteratur, og derfor er det særligt relevant at undersøge, hvad datidens tanker var, samt hvordan tankerne netop kunne afspejles i periodens litteratur og kunst.

For at danne en bedre forståelse for periodens værker vil jeg først redegøre for den litteraturhistoriske periode Biedermeier og efterfølgende lave en danskfaglig analyse af novellen Den lille Karen af Thomasine Gyllembourgs.

Analysen vil være med særligt fokus på en karakteristik og udviklingen af Karen samt en miljøkarakteristik. Herefter vil jeg også lave en historiefaglig

kildekritisk analyse af familien Paulsens breve fra perioden 1819-1838. I denne analyse vil jeg have fokus på, hvordan følelserne udtrykkes, samt hvilke idealer borgerskabsfamilien lever efter i perioden.

Sidst vil jeg vurdere, hvordan Biedermeier og borgerskabets idealer er en reaktion på den nationale krise i Danmark i starten af 1800-tallet.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Redegørelse for den litteraturhistoriske periode Biedermeier 3
3. Danskfaglig analyse af Den lille Karen 5
- 3.1 Personkarakteristik af Karen 5
- 3.2 Karakteristik af Karens udvikling 6
- 3.3 Miljøkarakteristik 6
4. Historiefaglig og kildekritisk analyse af familien Paulsens breve 8
5. Diskussion og vurdering 9
6. Konklusion 11
7. Litteraturliste 12

Uddrag
Thomasine Gyllembourg var en meget anerkendt forfatter i 1800-tallet samt forfatteren bag novellen Den lille Karen10. I 1830 blev novellen udgivet som en del af avisen ”Kjøbenhavns

flyvende post”11. Novellen skildrer den unge, forældreløse Karen, der skal vælge mellem to mænd med interesse i hende. Hun står overfor et valg mellem den erotiske og tiltrækkende kærlighed fremfor den platoniske12.

Kort inden konfirmationsdagen går faderen bort, der fungerede som sammenhængskraften i familien, hvilket var særligt karakteristisk for Biedermeier. Hun gennemgår herefter en tydelig udvikling, hvor hun må lære at stå på egne ben.

Familien splittes nemlig, da tanten og Karen ikke længere har nogen til at forsøge sig. Tanten bliver nødsaget til at søge en stilling som husholderske, hvor Karen kommer i huset hos en af faderens pårørende, Hr. A.

3.1 Personkarakteristik af Karen
Den knap 15-årige pige, Karen, fremtræder meget viljestærk, da hun tideligt har lært at passe sig selv, som fremgår i novellen

”Dette lykkelige Talent besad Karen; hun var født med en egen Gave til at behage Andre og trøste sig selv.”13. Hendes evne og overskud til at sætte andre før sig selv kan opspores tilbage til hendes tidlige barndom, hvor hun og tanten måtte tage sig af faderen.

Karen beskrives som faderens trøst, da hun i hans øjne var et fantastisk væsen, ”den lykkelige Fader fandt, at hans lille Karen forenede Alt hvad der kunde gjøre et qvindeligt Væsen elskværdigt og indtagende”.

14 I en tidelig alder er hun blevet klædt på til livets udfordringer, ”Den gode Tante, stærkt bevandret i alle huuslige og qvindelige Sysler, havde underviist den unge Pige i disse(...)”15.

Når hun kunne klare de huslige pligter og ”kvindens opgaver”, vil hun nemmere kunne finde en mand i fremtiden, der kunne give hende bedre økonomiske vilkår.

3.2 Karakteristik af Karens udvikling
Udviklingen, som Karen gennemgår, kan også bekræftes i konfirmationen, hvor der er tale om overgangen fra barn til voksen.

Flere gange i novellen bliver det beskrevet, at Karen kigger ud ad vinduet, ”Med et beklemt Hjerte løftede hun sine Øine fra sit Arbeide

og saae ud af Vinduet mod den stjernefulde Himmel, da i det Samme et klart Stjerneskud foer hen over den(...)”16. Dette er et typisk træk fra Biedermeier

hvor vinduet bruges som et symbol for en længsel og søgen om frihed. Hun har en længsel om at komme væk og drømmer sig derfor væk i triste og tragiske situationer.

Til sidst i novellen finder hun endelig sin faste plads hos Hr. von S. og har ikke længere en længsel om at komme ud på den anden side af vinduet.