Hitlers vej til magten | DHO | 10 i Karakter

Indledning
I 1933 fik Adolf Hitler magten, og her begyndte overbevisning for alvor om, at hans ideologi var vejen frem.

Hitlers politiske karriere går et stykke tilbage, og jeg vil i opgaven kort redegøre for Hitlers vej til magten, hvor jeg har fokus på Hitler som person i perioden 1933-1940.

Dog mest i de første år. Samtidig vil jeg også kigge på året 1919, hvor Hitler meldte sig ind i Det Tyske Arbejder- parti og årene frem i hans karriere.

Perioden her baner især vejen for Adolf Hitlers politiske karriere inden han kom til magten. Samtidig vil jeg også kort redegøre for Krystalnatten, hvor jeg i vurde- ringen vil kigge på Krystalnattens betydning.

Jeg vil dernæst lave en sammenlignende analyse af to propaganda-plakater, som viser, hvordan Hitler påvirkede det tyske folk.

Propagandaen var en vig- tig del af dagsordenen, og en af de store grunde til, at folket så Hitler som deres frelser.

Jeg vil sam- menligne de to propaganda-plakater, hvor den ene viser forholdet mellem tyskerne og jøderne, og den anden viser, hvordan Hitler blev fremstillet for folket.

Til slut vil jeg vurdere, hvor vidt det var muligt for Hitler, at netop overbevise hele folket om, at den jødiske race var forkert. Og som sagt, vil jeg også i vurderingen se på Krystalnattens betydning.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Metode 2
Redegørelse for Hitlers vej til magten 3
o Det Tyske Arbejderparti 3
o Wall Street 4
o Hitler kommer til magten… 4
o Krystalnatten… 6
Sammenlignende analyse af to propaganda-plakater 6
Plakat 1 - Synet på jøden 7
o Komposition 8
o Farver 8
o Retorik og budskab 9
Plakat 2 - Hitler på magten 9
o Komposition 10
o Farver 11
o Symbolik 11
o Budskab 11
Sammenligning af de to plakater 12
Vurdering 12
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag
I 1918 blev Det Tyske Arbejderparti stiftet og Adolf Hitler blev medlem nr. 551. I løbet af fire år havde Hitler overtaget magten i partiet og omdøbte det til nazisterne.

Han opbyggede en hær af unge drenge, der kunne knuse modstanderne. Hitler var kendt i München for at være en vred, men samtidig en gudsbenådet taler.

D. 12. september deltog Hitler i et møde med 41 andre medlemmer fra Arbejderpartiet. De skulle snakke om nationens fremtid efter 1. verdenskrig2.

Kejser Wilhelm trak sig efter nederlaget i krigen. Revolutioner brød ud i hele landet. Landet var delt i flere stater, og da der under mødet blev nævnt, at Bayern skulle løsrive sig fra Tyskland, vågnede Hitler op.

Han begyndte at diskutere, og kom til at tale over sig. Han spyttede ud om landsforræderi og det tyske folks fællesskab. Han talte om et stærk folk, et forenet rige og et Tyskland renset for fremmede ra- cer3.

De andre medlemmer tænkte ikke over Hitlers udbrud, for de var vant til det, og disse holdnin- ger var udbredt blandt mange tyskere. Adolf Hitler udtrykte præcist, hvad mange mennesker følte.

I løbet af foråret blev de kommunistiske oprører fra 1. verdenskrig nedkæmpet. Socialdemokraterne og hærledelsen tog til Frankrig, hvor de underskrev en fredsaftale, der kom til at koste Tyskland dyrt4.

Frankrig fik vigtige landområder i Tyskland, og Polen fik store dele af Tysklands østlige areal. Samtidig blev hæren beskåret til 100.000 mand og de allierede forlangte krigsskadeerstatning.

Dette sendte Tyskland direkte ud i fattigdom. Og nogle gav jøderne skylden. De havde tjent på kri- gen og forrådt Tyskland5.

Hitler var som mange andre fyldt med had til socialdemokraterne, kom- munisterne og jøderne, og det var i denne tid, at han fik udfoldet sine taleevner.

Og ordene spredte sig hurtigt, og der kom flere og flere tilhørere. Flere og flere overværede Hitlers taler om jødernes forræderi, kravene om at løsrive sig fra Versaillestraktaten og genrejsningen af Tyskland6.

Hitler omdøbte derefter Det Tyske Arbejderparti til Tysklands Nationalsocialistiske Arbejderparti. Hitler blev i 1923 spærret bag tremmer efter et mislykkedes kup.

Han vision om at blive Tysklandsleder tog for alvor fart i fængslet7. Det her var optakten til Hitlers vej til magten over Tyskland.

---

I årene 1926-1929 befandt Hitler sig i landsbyen Berchtesgaden, hvor han drømte om en strålende fremtid for det tyske rige, hvor han selv var i spidsen for landet8.

I samme år kollapsede Børsen på Wall Street i New York, hvilket førte til store økonomiske konsekvenser i Tyskland9. Her trådte Hitler til.

Han rejste rundt i landet, og holdte taler. Han lovede de arbejdsløse et arbejde, han ville udvide hæren og genskabe Tysklands storhed.

Han ville have en afslutning på klassekampen og samtidig ville han gøre det op med jøder og kommunister. Han deltog i møder

holdte taler i radi- oen, poserede foran kameraet, trykkede hænder, fik sat plakater op overalt og fik trykt specialudga- ver af nazistiske aviser.10.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu