Indholdsfortegnelse
1. Hvad er formålet med forsøget?

2. Hvilke gener findes i AB0 blodtypesystemet, og hvordan nedarves de?

3. Figuren viser en oversigt over en familie og deres blodtype. Brug figuren til at besvare følgende spørgsmål:
a. Hvilken genotype har personerne I-1, I-2, II-2, II-5 og II-6? Begrund dit svar.
- Første generation
- Anden generation

Hvis II-1 og II-2 får et barn mere – hvad er da sandsynligheden for at barnet får blodtype 0, AB, A og B. Begrund dit svar.

4. Forklar kort om Rhesus-blodtypesystemet.

5. Forklar, hvordan et Eldonkort virker – forklar herunder hvad der sker i feltet ”Anti-A” hvis man har blodtype A og hvis man har blodtype 0.

6. Hvilken funktion har kontrolfeltet?

7. Angiv din egen fænotype (husk at indsætte et foto af dit ELDONKORT).

8. Udfyld skemaerne:

9. Er klassens resultater som forventet? Diskuter, hvilke fejlkilder der kan være i forsøget.

10. Forklar, hvilke komplikationer, der kan opstå, hvis en rhesusnegativ kvinde er gravid med et rhesuspositivt barn. Hvordan kan det behandles?

11. Hvad er konklusionen på forsøget?

Uddrag
1. Hvad er formålet med forsøget?
Forsøget har til formål, at give kendskab til blodtyperne i klassen og genetikken bag.

Vi har i hele klassen udført en test som bestemmer vores blodtype, som til slut samlingens med landsgennemsnittet.

2. Hvilke gener findes i AB0 blodtypesystemet, og hvordan nedarves de?
Indenfor ABO-systemet findes de 3 alleer ”IA” ”IB” ”I0”, Disse kaldes henholdsvis: Antigen A, antigen B og intet antigen.

De 2 alleer er dominante: ”IA” og ”IB.”I0” er recessiv, og derfor dominerer ”IA” og ”IB over ”I0”. Der er i alt 6 forskellige genotyper, fordi der 6 måder at kombinere dem på. Hvert individ kan kun have 2 udgaver, så et gen fra faderen og et fra moderen.

---

5. Forklar, hvordan et Eldonkort virker – forklar herunder hvad der sker i feltet ”Anti-A” hvis man har blodtype A og hvis man har blodtype 0.

Et Eldonkort bruges til bestemmelse af ens blodtype indenfor ABO - systemet og Rhesus systemet. På kortet er 4 områder indholdene antistoffer, hvorefter blodet agglutinerer på enten Antistof A, Antistof B, Antistof D (Rhesus positiv) og kontrolfeltet.

Hvis man har blodtype A, ville der på feltet, Anti- A, ske en agglutination, da antistoffet binder sig til antigenet, og hermed findes der antigen A på de røde blodlegemer.

Hvis man har blodtype 0, har man ikke Antigen A på de røde blodlegemer, og der vil derfor ikke ske en agglutination.

6. Hvilken funktion har kontrolfeltet?
Kontrolfeltet er der for at sikre, at der ikke er noget galt med blodet. Sker der en agglutination i kontrolfeltet, kan kortet ikke anvendes