Indledning
Formålet ved dette forsøg er at undersøge vandkvaliteten i Mølleåenfordi at dyrelivet og andre faktorer bruges, til at vurdere vandets iltforhold.

Vi måler dette ved at bruge Fauna-indeks, som man bruger til at inddele dyrene der er blevet fundet i Mølleåen på denne skala.

Skalaen viser fauna klasser fra 1-7, hvor 1 er det laveste, hvilket betyder at iltkoncentrationen er lav og vandkvaliteten er dårlig.

Derimod er 7 det bedste,og betyder, at vandkvaliteten har en høj iltkoncentration,og at vandkvaliteten er meget god og ikke forurenende.

Indholdsfortegnelse
Formål

Teori

Materiale og metoder

Resultater

Diskussion

Konklusion

Uddrag
Stil dig med ryggen mod strømmen. Sæt ketsjeren foran din fod. Spark forsigtigt op i bunden, så strømmen fører bundmateriale op i ketsjeren. Før ketsjeren op til vandoverfladen.

Ryst den i vandoverfladen så sand og mudder vaskes ud og bank indholdet ud i en fotobakke med lidt vand i bunden. Når prøven falder til ro og dyrene begynder at bevæge sig, bestemmes de og resultaterne noteres i skemaet. Fotografér evt. dyrene.

Hvis der er forskellige bundtyper i vandløbet, foretages prøven i alle de forskellige bundtyper der findes. Er åen smal kan sparkeprøven erstattes af at trække ketsjeren gennem bunden. Træk også ketsjeren gennem grøden, hvis der er grøde.