Indholdsfortegnelse
- Formål
- Teori
- Hypotese
- Materialer
- Fremgangsmåde
- Resultater
- Resultatbehandling
- Konklusion

Uddrag
FORMÅL
Formålet med dette forsøg var at bestemme vores blodtyper. Via forsøget fik vi stiftet bedre bekendtskab til de forskellige varianter af blodtyper, AB0-systemet, AB0-rhesus-systemet og kendskab til hvilke funktioner de forskellige blodtyperne kunne medføre.

TEORI
Vores blodtype er bestemt af et gen par, som vi finder i tre forskellige varianter. I AB0-systemet findes de forskellige blodtyper A, B, AB og 0, hvor der hos mennesker findes 3 allele gener

men hvor vi arver en fra mor og en fra far, dvs. et vis individ kun kan have to varianter af de allele gener, disse gener kaldes multiple gener. Man har blodtype A og B hvis man er heterozygot

som betyder de to allele gener ikke er identiske. Så man har blodtype A hvis man er heterozygot med genotypen “Iai", da genet “Ia“ dominerer over “i” som er recessiv.

Det samme gælder hvis man er heterozygot og har blodtype B med genotypen “Ibi”, er genet “Ib” også dominerende overfor “i”. Har man ikke et af de dominerende gener, har man genotypen “ii” og har blodtype 0.

Har man blodtypen 0 har man ingen glykoproteiner på de røde blodlegemer, hvor generne så er defekte. Hvis man har begge de to dominante alleler i sin genotype, som bestemmer lige meget.

De koder nemlig begge for dannelsen af glykoprotein, så der både produceres glykoprotein A og B på de røde blodlegemer, og har derfor blodtypen AB.

Der findes også det såkaldte AB0-rhesus-system hvor rhesus-generne sidder på kromosom nr. 1. Et kromosom er en struktur som findes i alle celler inde i cellekernen.

Det er et langt stykke sammenrullet DNA, som bærer vores gener. Mennesket har 46 kromosomer, som kan kode for noget forskelligt hver. De 46 kromosomer som findes i hver enkelt celle, er så opdelt i par med 23 i hver.

AB0-rhesus-system er der to alleler hvor det ene gen er dominant og det andet er recessivt, i modsætning til i AB0-systemet hvor der jo var tre varianter af alleer.