Indholdsfortegnelse
OPGAVE 4: BESTEMMELSE AF AB0-BLODTYPE
1. Angiv mulige genotyper for blodtyperne A, B, AB og 0

2. Forklar, hvad formålet er med at tilsætte proteinase K og natriumdocecylsulfat i forbindelse med oprensning af DNA fra celler.

3. Afbild resultaterne vist i figur 3 og argumenter for, at der er en logaritmisk sammenhæng mellem størrelsen af et DNAA-stykke og dets vandringslængde. Bestem endvidere størrelsen af PCR-produkterne fra exon 6 g exon 7, der er vandret henholdsvis 55,3 mm og 52,3 mm på gelen
- Størrelse af DNA (bp)
- Vandringslængde (mm)
- Exon 6: 55,3 mm
- Exon 7: 52,3 mm

4. Analysér resultaterne vist i figur 4, og angiv mulige genotyper for personerne a og b.

5. Angiv mulige blodtyper for barnet, og bestem sandsynligheden for hver enkelt af disse blodtyper.

Uddrag
En persons blodtype kan bestemmes ved at kigge på sammensætning af antigener der er til stede på overfladen af de røde blodlegemer.

Vores blodtype efter blodtypesystemet B0AB0- styres af ét enkelt gen. Genet bestemmer, om to typer af antigener er til stede på de røde blodlegemer.

Allelen I^A koder for antigen A, mens allellen I^B koder for antigen B og allelen i koder ikke for antigen. Både I^A og I^Ber dominante overfor i, og I^A og I^Ber co-dominate, det ville sige lige dominerende.

For at have fænotypen A, skal man have genotypen I^A I^A eller I^A i. Her forekommer allelerne for genotypen I^A I^A begge to dominante, hvorimod der for genotypen I^A i både er en dominant allel 〖(I〗^A) og en recessiv allel (i). Blodtype A kommer både til udtryk som homozygot og heterozygot.