Blodtype bestemmelse | Forsøg

Indholdsfortegnelse
Formål

Teori
- ABO-systemet
- Rhesus-systemet

Hypotese

Materialer

Fremgangsmåde

Resultater

Diskussion
a) Tag stilling til forsøgets forløb, kvaliteten af resultaterne og eventuelle fejlkilder.
b) Gør rede for, hvorfor de fire felter på dit Eldonkort reagerer, som de gør. Hvilken antigen-antistof reaktion er sket på kortet? og hvilken er ikke sket og hvorfor?
c) Nedarvning af ABO- og rhesus-blodtype:
- Forklar arvegangen for blodtypen på det fiktive Eldonkort. Anvend en hypotetisk blodtype for forældrene der kan forklare, hvordan blodtypen er nedarvet.
- Du skal her udfylde krydsningsskemaet.
d) Giv et eksempel på en blodtype Maxim Khalil kan modtage som blodtransfusion og forklar hvorfor?

Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med dette forsøg er følgende:
1. Afprøve en immunologisk metode (reaktion mellem antigen og antistof)
2. Bestemme egen blodtype i AB0- og rhesussystemet
3. Analysere resultatet fra et fiktivt Eldonkort

Teori
Når vi taler om en persons blodtype så afhænger det af, den sammensætning af de antigener, samt antistoffer som ses på overfladen af et menneskes røde blodlegemer.

Blodtypens struktur kan være sammensat på mange forskellige måder og kan variere fra person til person. Dermed har folk med forskellige blodtyper antistoffer for andre blodtyper.

Den måde man typisk bestemmer blodtypen på, er gennem to systemer: ABO-systemet og Rhesus-systemet. De to systemer afgøres nemlig hver især af deres eget gen og sammensætninger vi derfor ser hos folk, koder forskelligt.

ABO-systemet
Vores blodtype bliver efter ABO-systemet styret af dens helt eget gen. Under Abo-systemet finder der i alt 4 forskellige blodtyper/fænotyper, nemlig blodtype A, B, AB & O.

Fænotypen som er den blodtype man har, bliver styret af 3 allele genotyper som alle kan ses på kromosom 9. Her er der tale om genotyperne I^A,I^B & i.

Dette betyder også at genotyperne I^A,I^B er co-dominante, hvilket betyder at begge alleler under nedarvning kommer lige meget til udtryk. På den anden side er genotypen i også co-dominant men betragtes også som recessiv.

Den eneste måde genotypen i kan komme til udtryk, er altså hvis den står sammen med et til recessiv gen. Dette er også her hvor blodtypen O kommer, da den skyldes den er homozygot fordi den netop bærer to ens udgaver af genotypen ii.

Blodtyper A & B kan også være homozygot hvis de altså har allelerne I^A I^A og I^B I^Beller så kan de også være heterozygote hvis de har allelerne I^A i og I^B i, da de har to forskellige genudgaver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu