Arealet af det gråtonede | Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
A) Bestem arealet af det gråtonede område vist på figur 1.
B) Angiv koordinaterne til punkterne A, B, C og D:
C) Bestem en ligning for planen a:
D) Bestem den spidse vinkel savbukkebenet danner med xy-planen:
E) Bestem længden af stangen

Opgave 2
A) Indtegn de givne data i et koordinatsystem.
B) Opstil en lineær model af formen N(t) = + B, der tilnærmelsesvis kan beskrive ammoniakfordampningen, hvor t angiver antal år efter 1990.
C) Opstil en eksponentiel model af formen t N(t) = ba , der tilnærmelsesvis kan beskrive ammoniakfordampningen, hvor t angiver antal år efter 1990.
D) Benyt de to modeller til at forudsige ammoniakudledningen i år 2050. Kommentér resultaterne.

Opgave 3
A) Beskriv funktionens monotoniforhold ved aflæsning på figur 3
B) Gør rede for hvilken graf, der viser f', den afledede funktion af f

Opgave 4
A) Bestem forskriften for parablen, der ligger i 1. kvadrat.
B) Bestem rumfanget for pullerten.

Uddrag
Vi kan lave en stor firkant, og regne arealet af det ud, ved at udfylde hullerne der er. vi ved at bredden er 60 cm (10+40+40) og at højden er 61 cm, så bruger vi formlen for arealet af en firkant: Så indsætter vi tallene:

---

Punkt C er starten er det andet ben og eftersom tykkelsen på det første ben er 10 cm og mellemrummet mellem benene er 40 cm, hvilket tilsammen er 50 cm:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu