Matematik aflevering 2 (Bestem arealet af det grå område)

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
A Bestem arealet af det grå område

Opgave 2
A Bestem den årlige ydelse samt rentesatsen
B Bestem afdragsdelen i 4 termin
C Bestem antallet af terminer og beregn størrelsen på sidste afdragsdel

Opgave 3
A Bestem det interval hvor omsætning er større end omkostningerne
B Bestem den mængde der giver det optimale overskud

Opgave 3 bestem ligningen for denne vendetangent og bestem dem laveste mulige værdi for vendetangent

Opgave 4
A Bestem dækningsbidraget ved en bestemt afsætning
B Gør rede for at N(28500) er en cirkel og tegn to niveaukurver
C Bestem det antal DARCI og PYPER som giver det største dækningsbidrag
D Bestem de priser på DARCI og PYPER som giver det største mulige dækningsbidrag

Opgave 5
A Jeg skal konstruere et skema ud fra dataene i Excel dokumentet
B Jeg skal her beregne den forventet værdi og derefter forklare hvordan man regner den forventet værdi for kvinder med et dårligt indtryk
C Beregn et 95%-konfidencintaval
D Bestem sandsynligheden for, at der er 120 kvinder i regionen Nordjylland er mindst 10, der har et dårligt indtryk
E Har kvinder generelt et dårligt indtryk af plejeboligerne i Nordjylland?

Uddrag
Her med kan jeg konkludere at ud fra min sandsynlighedsberegning at der er 0,34% chance for at der er mere end 10 eller præcis 10 kvinder som får et dårligt indtryk

---

E Har kvinder generelt et dårligt indtryk af plejeboligerne i Nordjylland?:

Generelt siger kvinder at de får et dårligt indtryk af plejeboligerne, men hvis man sætter det ind i et skema, er det kun en meget lille andel af kvinderne som har fået et dårligt indtryk. Det er tydeligt at se at der er sammenhæng mellem køn og svar, hvilket også er tilfældet her.

Den andel kvinder i formhold til mænd har svaret dårligt kan vi med 95% sikkerhed sige at der vil være 27-55% kvinder.

Men hvis man tager 120 kvinder hvad vil sandsynligheden så være for at der er 10 eller over der svarer dårligt indtryk, faktisk ikke så stor som man troede nemlig kun 0,34% chance for at der er 10 eller over som svare dårligt indtryk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu