Opgave 1-5 | Matematik Aflevering

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
a) Bestem en forskrift for C og forklar hvad tallene for a og b betyder
b) Bestem omkostningerne ved produktion af 10 stk. LOG

Opgave 2:
a) Bestem medianen og forklar hvad denne betyder for alderen på nye bloddonorer.
b) Bestem 80%-fraktilen og forklar betydningen af denne.

Opgave 3:
a) Bestem toppunktet for funktionen
B) Bestem Funktionens Nulpunkter Ved at Løse Ligningen f(x) = 0

Opgave 4
A) Forklar Betydningen Af Tallene 1820 Og 1,10 I Forskriften for f
b) Hvornår vil antallet af robotter være vokset til 4000?

Opgave 5:
a) Bestem den månedlige ydelse på lånetilbuddet
b) Bestem antal ydelser på lånet under de nye vilkår.

Uddrag
Opgave 1:
Omkostningerne Ved Produktion Af Varen Log Kan Beskrives Ved en Lineær Funktion
C(x) = a ⋅ x + b

Hvor x Er Den Producerede Mængde Af Varen Log.

Ved Produktion Af 40 Stk. Er Omkostningerne 3000 Kr. Og Ved Produktion Af 60 Stk. Er Omkostningerne 4000 Kr.
A) Bestem en Forskrift for C Og Forklar Hvad Tallene for a Og B Betyder

Først Og Fremmest Ville Jeg Bestemme Forskriften for C Og Forklarer Hvad a Og B Betyder. Til at Udregne Forskriften for C Anvender Jeg to Formler:

a = y2 − y1
x2 − x1
B = Y1 – Ax1

Vi Kan Ud Fra Opgavebeskrivelsen Se at Vi Har Med to Punkter at Gøre (3000,40) Og (4000,60). Derfor Indsætter Jeg Punkterne I Ovenstående Formler, for at Finde a Og B.

a = 4000 − 3000
60 − 40

= 50

b = 3000 − 50 ∗ 40 = 1000

Nu Hvor Jeg Har Fundet a Og B Ville Jeg Forklare Betydningen Af De to Konstanter Konstanten a Er Grundtallet Og Bestemmes Ved Formlen: a = 1 + R…. (R Er Vækstraten) Konstanten B Er Begyndelsesværdien Og Er Det Tal, Som Skærer I Y-aksen.

Herefter Indsætter Vi Vores Konstanter I Den Lineære Funktion, Som Vi Fik Givet I Opgavebeskrivelsen.

c(x) = a ∗ x + b
c(x) = 50 ∗ x + 1000

Jeg Kan Hermed Konkludere at Grundtallet Er 50 Og Forskriften C Skærer Y-aksen Ved 1000

B) Bestem Omkostningerne Ved Produktion Af 10 Stk. Log
Vi Skal Nu Beregne Omkostningerne Ved Produktion Af 10 Stk. Hvilket Vi Gør Ved at Indsætte 10 På X´ets Plads I Forskriften Fra Opgave a.
c(10) = 50 ∗ 10 + 1000 = 1500

Jeg Kan Hermed Konkludere at Omkostningerne Ved Produktion Af 10 Stk. Er 1500 Kr.

Opgave 2:
Herunder Ses Grafen for Den Summerede Frekvens F, Der Viser Aldersfordelingen Af Nye Bloddonorer I Danmark År 2010.

A) Bestem Medianen Og Forklar Hvad Denne Betyder for Alderen På Nye Bloddonorer. I Denne Opgave Skal Jeg Bestemme Medianen Og Forklare Hvad Den Betyder for Nye Bloddonerer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu