Andengradspolunomier | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
1) Graf samt betydning af konstanterne a, b og c
2) Toppunkt
3) Nulpunkter og løsning af 2.-gradsligninger
4) Monotoniforhold
5) Ekstrema
6) Nulpunkter
7) Fortegnsundersøgelse
8) Definitionsmængde og værdimængde

Uddrag
For at finde konstanterne a, b og c aflæser jeg funktionen f(x)=x^2-4x+3.
A: 1
B: -4
C: 3

a kan aldrig være 0, så er det ikke længere en 2-gradsfunktion. Derfor ved jeg at x i funktionen er 1.

---

Jeg kan aflæse på grafen af det er en smal parabel og grenene er konvekst. Grenene er konvekst da a er positiv, og parablen er mod højre da b er i minus.

Toppunktet for parablen er (2,-1), det kan jeg både aflæse, men også regne ved hjælp af formlen for toppunkt:

Jeg kan også aflæse at figuren har to nulpunkter, det har den da parablen rammer x-aksen 2 gange.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu