Redegørelse af andengradsfunktionen | Emneopgave

Indledning
Hvad kendetegner andengradsfunktionen?
Andengradsfunktionen er

Indholdsfortegnelse
Indhold
Indledning
Redegørelse for andengradsfunktionen
Formler (diskriminant, toppunkt og nulpunkter).
- Eksempler
Skæringspunkt mellem 2 parabler eller mellem en parabel og en ret linje
Uligheder med andengradsfunktionen
Funktionsanalyse med andengradsfunktionen

Uddrag
Redegørelse for andengradsfunktionen
Forskriften for en andengradsfunktion kan indeholde værdierne “a” “b” og “c”.

Ud fra de værdier kan man også beregne diskriminanten “d” “a” afgører om grafen peger opad, eller nedad.

Hvis “a” er positiv, peger grafen opad, og ligeledes hvis “a” er negativ, peger grafen nedad.

“b” afgører om toppunktet for grafen ligger på højre eller venstre side af y aksen. Hvilken side afhænger også af om “a” er positiv eller negativ. Hvis “a” og “b” deler samme fortegn, er toppunktet på venstre side af y aksen.

Derimod hvis de ikke har samme fortegn, ligger toppunktet til højre for y aksen. Hvis b = 0, ligger toppunktet på y aksen.

“c” angiver skæringen med y aksen. Hvis “c” er positiv, skærer grafen altså y i en positiv værdi, og hvis “c” er negativ, skærer grafen y aksen i en negativ værdi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu