Indledning
Nationalromantikken opstod under en krisetid i Danmark, hvor landet var præget af englandskrigene, som fx Slaget på Reden i år 1801.

Dette var et søslag mod England og forårsagede at Danmark bl.a. tabte Norge og gik statsbankerot. Krigen var meget hård for Danmark, men alligevel var det i denne periode at Danmarks mest betydningsfulde forfattere sprang ud og skrev nogle meget berømte værker.

Heriblandt Grundtvig og H.C. Andersen. Trods de mange nederlag indså danskerne, at de skulle se fremad og fokusere på de resterende værdier landet besad.