Fokus på Danmark og nationalromantikken | Dansk Skriftlig

Indholdsfortegnelse
Fokus på Danmark og nationalromantikken - 1. modul
1. Indledende øvelse:

Forklar hvilket billede i synes bedst indfanger det danske landskab - og hvorfor.
Del 2
1. Hvad er fokus i 1800-tallets nationale strømning? Hvad betyder ”det nationale”?
2. Hvilke kendetegn har nationalromantikken?
3. Hvilket billede af Danmark og danskerne giver nationalsangene fra romantikken? Hvorfor skrives nationalsangene?
4. På hvilken måde har indsamlingen af folkeeventyr noget med den nationale strømning i 1800-tallet at gøre?

Del 3
1. Sæt overskrift på hver strofe i sangene, f.eks. det danske landskab, sproget, kongen osv.
2. Hvordan fremstilles Danmark i de tre sange. Find minimum to citater fra hver tekst til at understøtte analysen.
3. Hvilke forskelle og ligheder finder I i fremstillingen af Danmark?
4. Hver af de tre sange har et gennemgående virkemiddel: personifikation, modsætning og markant brug af adjektiver. Find ud af, hvilken sang der benytter hvilket virkemiddel. Vurdér, hvilken virkning det har for oplevelsen af den enkelte sang.
5. Kig igen på jeres billeder i opgave 1. Hvor påvirkede er vi i dag af 1800-tallets nationalromantik?


I er i nået til sidste del af nationalromantikken i Danmark. Besvar følgende opgaver - 2. modul
Del 1: En moderne version af “I Danmark er jeg født” af Isam B.
1. Hvordan fremstilles Danmark i den moderne version? Fremdrag eksempler på det gamle Danmark vs. det moderne Danmark.
2. Hvordan er billedsiden med til at give en ny dimension på Danmark?
3. Hvilken effekt har det, at Isam B er nydansker?
4. Hvorfor er det behov for en nyfortolkning af en nationalsang
5. Skriv en ny strofe til “I Danmark er jeg født”, som skal være aktuel i forhold til jeres samtid. Den skal kunne synges og derfor skal rytmen og rimstrukturen være som i den oprindelige sang.

Fokus på Nationalromantikken i Norge
1. Hvilken relation har Norge og norsk til det danske
2. Hvorfor har man to sprog, norsk og nynorsk - og hvad adskiller sprogene
3. Hvorfor er bokmål lettest at forstå for en dansker
4. Hvordan ser man på dialekter i Norge
5. Hvorfor er nordmænd bedst til at forstå de andre skandinaviske sprog - svensk og dansk

Del 2:
1. Hvilket billede af Danmark og det danske sprog giver videoen
2. Hvor godt stemmer indholdet overens med den viden du har om de to nordiske sprog
3. Hvordan opnås den humoristiske effekt?

Del 3. I skal læse og lytte til den norske nationalsang samt læse den korte historie om Norge. Dernæst skal I besvare nedenstående spørgsmål.
1. Giv hver strofe en overskrift
2. Gør rede for strofens opbygning
3. Undersøg billedsprog og retoriske figurer i første strofe. Hvilken virkning har de?
4. Hvad fortæller nationalsangen om nordmændene, landet og naturen?
5. Hvilke ligheder og forskelle kan I finde i forhold til den danske nationalsang “Der er et yndigt land”?

Fokus på Nationalromantikken i Sverige
1. Hvor godt kan finner tale svensk? Og er det forståeligt for en dansker?
2. Giv eksempler på, hvordan svensk adskiller sig fra dansk
3. Hvilken status har dialekter på svensk
4. Hvad er “svorsk”? Ville man kunne tale på en lignende måde, hvis man som dansker taler med en svensker? Begrund/giv eksempler.

Del 2
- Giv hver strofe en overskrift
- Gør rede for strofens opbygning
- Hvad fortæller nationalsangen om svenskerne, landet og naturen?
- Hvilke ligheder og forskelle kan I finde i forhold til “Der er et yndigt land”?

Del 3: Se denne reklamevideo for Volvo med Zlatan
1. Hvilke nye dimensioner tilføjer billedsiden til nationalsangen?
2. Hvilken lille ændring af sangen er foretaget?
3. Hvad fortæller reklamen indirekte om produktet Volvo. Begrund jeres svar.

Gruppe 1-2 skal samle op på den viden, der er tilegnet om Danmark i løbet dagen.
2. Her skulle vi læse i Litteraturhistorien på langs og på tværs om nationalromantikken og svare på spørgsmål
3. Her skulle vi høre og læse tre nationalsange, hvorefter vi skulle være på fem spørgsmål.

Uddrag
Tre ting jeg synes det her billede viser om Danmark er: Blomster markerne, det grønne natur og solnedgangen.

For mig er marker med valmuer og blomster indbegrebet af dansk sommer, valmuer over det hele er en del af Danmark - den grønne natur hænger godt sammen med markerne fyldt med valmuer, Danmark er kendt for at have plads til grøn og smuk natur.

Til sidst syntes jeg også at solnedgang er med til at beskrive Danmark, ligemeget om du er fra byen eller på landet kan man altid se solen sætte et præg på det eller så kedelige vejr vi tit har i Danmark.

---

Nationalsang 2: “I Danmark er jeg født” skrevet af H.C. Andersen. 4 strofer i alt.
Første strofe: Skønheden i den danske natur og sproget
Anden strofe: Det danske flag, Dannebrog.
Tredje strofe: Historien, fra stormagt til lille land.
Fjerde strofe: Fædrelandsfølelsen, ens hjem.

Nationalsang 3: “Der er et yndigt land” skrevet af Oehlenschläger. 4 strofer i alt.
Første strofe: Det danske landskab
Anden strofe: Krig tilbage i historien
Tredje strofe: Den danske befolkning
Fjerde strofe: Fædrelandskærlighed

2. Hvordan fremstilles Danmark i de tre sange. Find minimum to citater fra hver tekst til at understøtte analysen.

I Grundtvigs nationalsang “Langt højere bjerge” skriver han, at Danmark ikke har den skønneste natur eller de højeste bjerge, men at danskerne nyder det, som Danmark er.

Han skriver at andre lande er klogere, har opnået større bedrifter og har et finere sprog. Ikke at det skal ses som om han sviner Danmark til, men mere at danskerne stadig hører hjemme i Danmark, da det er vores hjem lige meget hvad. Dette ses ligeledes:

---

1. Hvordan fremstilles Danmark i den moderne version? Fremdrag eksempler på det gamle Danmark vs. det moderne Danmark.

I den moderne version ser vi både noget af de gamle Danmark og noget af det nye. Det gamle Danmark ses ift. Markerne, da de har været med i opfattelsen af Danmark - Også dengang H.C. Andersen skrev digtet første gang.

Man ser også begyndelsen af videoen en statue af H.C. Andersen. Derudover ser man også en masse gamle bygninger. Det nye Danmark kommer så i spil, når de f.eks. filmer på motorveje, shawarma-restauranter, hvilket alt sammen er fra nyere tid.

Det moderne Danmark er altså præget af internationale kulturer og teknologi. Derudover var der også et klip med et pride-flag, som indikerer at homoseksuelle har fået flere rettigheder og man ikke skal gemme sig fra den man er, i det nye Danmark.

2. Hvordan er billedsiden med til at give en ny dimension på Danmark?
Her ser man jo alt det nye, det gamle og hvad man forbinder Danmark med idag.

Man ser både gamle bygninger, monumenter og statuer af historiske personer, men også tivoli, som er noget Danmark, er kendt for, og man ser også hvordan andre lande og indvandrer har haft en effekt på Danmark.

3. Hvilken effekt har det, at Isam B er nydansker?
Isam B’s forældre er fra Marokko, men han er selv født i København, så det er derfor han bliver kaldt for nydansker.

Dette ændrer dog ikke at han ikke kan synge denne sang, den handler jo om at man er født i Danmark, hvilket han også er.

Effekten det giver er nok at man sagtens kan kalde og føle sig dansk selvom ens forældre og bedsteforældre ikke er fra Danmark. Hvilket mange nok kan genkende sig selv i, da der er mange 2. generations og 3. generations-indvandrer i Danmark i dag.

4. Hvorfor er det behov for en nyfortolkning af en nationalsang
Tiderne skifter, og noget af det man synger om i nationalsange, kan jo ændrer sig.

Det at være dansker kan ændre sig og hvordan man ser på Danmark kan også ændrer sig. Man skal jo huske på at digtet af H.C. Andersen er skrevet i 1850, hvilket er over 150 år siden, og der er sket meget siden da.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu