Indledning
Danmark var i løbet af 1800-tallet igennem en masse kriser. Danmark havde prøvet at være neutrale i krigene, så de ikke skulle ind og deltage aktivt i krig.

Men i løbet af 1800- tallet blev en række land utilfredse med Danmarks neutralitet. De blev tvunget i krig mod det store og magtfulde England, som førte til store massive ødelæggelser i den danske hovedstad.

Senere blev vi danskere tvunget til at afstå Norge, hvilket var et stort tab for den danske nation. Danmarks ulykke ville ingen ende tage, og det tyngede Danmark og de danske borger meget.

Man havde brug for at skabe en idensitet for nationen. Man samlede sig om traditionerne og hævdvundne værdier. Man begyndte at skabe et samfundsbillede, som var så idyllisk som muligt.

Efter tabene de mange år, havde befolkningen brug for nyt håb. Forfattere, digtere og malere skabte et glansbillede af den danske natur og befolkning. Man ville i Danmark ikke fremstå som et svækket land, tværtimod.

Man begyndte at ligge fokus på Danmarks storhedstid, nemlig vikingetiden. Dengang Danmark havde haft stor magt i Europa.

Selvom Danmark var et land i krise, holdt danskerne sammen. De fik skabt et nationalt fællesskab, hvor de gik op for dem at ingen skulle lade dem styrer og at de var et stærkt land.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Udviklingen i nationalromantikken i Danmark
2.1 Optakt til Danmarks kriser 2.2 Slaget på reden
2.3 Københavns bombardement 2.4 Statsbankerotten
2.5 Kielerfreden
2.6 Nationalromantikken
3. Fædrelandssange
4.1 Danmark mit fædreland 4.2 Der er et yndigt land 4.3 Komparation
4. Diskussion
5. Litteraturliste

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Efter den franske revolution fra 1789-1799 er Frankrig og England i krig fra 1792-1814. Man har i Frankrig i 1793 halshugget kong Ludvig d. 16 efter revolutionen, og gjorde landet til en republik. Det betød at alle andre europæiske lande der var monarkier, begynder at frygte at revolutionen skal sprede sig.

I Frankrig er man bange for at de andre europæiske lande vil gå i krig mod Frankrig, for at genindføre monarki.

Frankrig ender i krig mod mange af landene, og efter 1799 intensiveres det, da Napoleon kommer og overtager magten i Frankrig.

I begyndelsen af 1800-tallet var Europa præget af Napoleonskrigene, men Frankrig formår at underlægge sig og få kontrol over store dele af Europa. (Bogen) Begyndelsen af 1800-tallet er nogle af de hårdeste år i Danmarks historien.

I begyndelsen af napoliens krigene, prøver Danmark af holde sig ude af konflikter eller krige. Grunden til dette var at der var opstået et hul i marked, som Danmark kunne udnytte.

Ved at være neutrale kunne Danmark handle med begge parter, og derved tjene en masse penge. Men Danmarks neutralitet blev udnyttet, flere lande begyndte at bruge dannebrog på deres skibe, så de ikke blev konfiskeret.

Men det blev hurtigt opdaget og Danmark begyndte at sende krigsskibe ud som væbnet eskorte for handelsskibene. For at forhindre fremmed adgang til skibe under dansk flag.

Det var noget der i høj grad provokerer englænderne, derfor sejler de den 24. december 1799 en flåde til København. Fregatten ́Havfruen ́, der konvojerede 12 handelsskibe, blev angrebet af tre engelske fregatter.

Rusland så gerne at englænderne tabte krigen, og de støttede derfor Danmark.

De tilbød også Danmark at optage dem i et væbnet neutralitetsforbund, og det satte Danmark i en svære situation. De vil stadig gerne fortætte sin neutralitetshandel, og holde sig ude af alle konflikter.

Hvis Danmark tog imod Ruslands tilbud, ville man udløse en krig mod det England og man ville komme til at fremstå svage, hvilket Sverige ville udnytte til at tage Norge med magt.

Danmark stod i en meget svær situation, de havde mistet kontrollen og Danmarks fremtid var ved at blive bestemt af storpolitiske kræfter Europa og ikke Danmark selv.