Nationalromantikken | DHO | 12 i karakter

Problemformulering
På hvilke måder påvirkede den danske krise nationalfølelsen i Danmark under romantikkens periode (1780-1870) og hvordan skabte det en stærkere nationalisme samt fædrelandskærlighed?

Arbejdsspørgsmål:
• Hvordan blev fædrelandskærligheden udtrykt i den romantiske litteratur?
• Hvad skete der under den danske krise, som var med til at påvirke nationalfølelsen i Danmark?
• Hvornår begyndte man at sætte fædrelandet i centrum?

Indledning
I perioden 1780-1870 blomstrede den Romantiske periode over hele Danmark med fokus på fædrelandskærlighed og Nationalromantik.

I perioden søgte man det gode, det sande og det skønne samt længtes man mere efter en idyllisk og æstetisk tid. Tiden Romantikken var ikke kun guld og grønne skove, men var derimod en tid, hvor Danmark oplevede både store og alvorlige forandringer.

I perioden blev Danmark ramt af flere kriser som I 1807 mistede Danmark sin flåde til England ved Københavns bombardement, I 1813 gik staten bankerot og I 1814 mistede man Norge til Sverige .

Danskheden blev født i romantikken og et land med op til flere nationaliteter blev til en samlet stærk nation med et fælles mål om at genopbyg Danmark stærkere.

Litteraturen var meget fokuseret på, hvor idyllisk og romantisk Danmark kunne være på dette tidspunkt. Folket gik meget op i at det var ikke det ydre der talte

men mere følelserne og stemningerne der var vigtigst, hvilke også er der kommer til udtryk i Romantikkens kunstværker.

Alle disse hændelser resulterede så i at der blev skabt en stor fædrelandskærlighed/nationalfølelse blandt danskerne og det er, hvad der bliver fokuseret på i denne opgave.

Indholdsfortegnelse
1. Indledningen 2
- 1.1. Problemformulering 2
2. Redegørelse 3
- 2.1. Romantikken 3
- 2.2. Den danske krise 4
3. Digt/sanganalyse 4
- 3.1. Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger 4
- 3.2. Hist, hvor vejen slår en bugt af H.C. Andersen 5
4. Analyse af historiske kilder 6
- 4.1. Fædrelandet af F.C.C. Birch 6
5. Diskussion 6
6. Vurdering 7
7. Konklusion 7
8. Litteraturliste 9
9. Bilag 10

Uddrag
Romantikken er tiden for følelser, idealer der blev fjernet og æstetisk tanker i perioden 1780-1870 (dog er der mange der anser år 1800 som den egentlige start på Romantikkens tid).

Romantikkens opstart var en reaktion til oplysningstidens mekaniske verdensbillede og materialisme i 1700-tallet, her lagde man meget vægt på det menneskelige brug af fornuften og materielle ting samt skulle natur bekæmpes og beherskes.

Dette stod så i modsætning til det religiøse, spirituelle og det åndelige . I Romantikkens tid kom fantasi og følelser i første række, dette frigjorde følelseslivet og lidenskaber f.eks. gik man bort fra fornuftsægteskaber til derimod følelsesægteskaber.

Indenfor Romantikken bliver skelnet mellem to delperioder, Universalromantikken og Nationalromantikken. Universalromantikken er den første delperiode i Romantikken som går fra 1798-1807 og det handlede dybest set om grundtanken.

Verdensånd (monisme) udtrykte både mennesket og naturen og tiden var præget af organismetanken, hvor naturen, mennesket og samfundet er en organisme, alle har deres egen plads og funktion som tilsammen udgør en harmonisk helhed blandt samfundet.

Den anden delperiode er Nationalromantikken 1807-1830, nu gjaldt det om nationen og at fædrelandet samtidig skulle centreres i stedet for ånden i naturen.

I Nationalromantikken dyrkede man kultur, historie og det danske sprog, man hyllede Danmark, vores værdier og den danske fortid samtidig prøvede man at fortrænge samtidens sociale og økonomiske problemer.

Både malere, digtere og sangere udtrykte deres Nationalfølelse/fædrelandskærlighed i deres værker. Karakteristisk blev en romantikker opfattet som en person som levede i sin egen verden og ikke så virkeligheden i øjnene, så en fantast eller en drømmer.

De forsøgte at vende blikket indad for at finde en dybere tilværelse. Kunsten blev set som en særlig egnet kontakt med det ideelle og åndelige, man prøvede at opnå en kontakt til en rigere virkelighed .

Følelseslivet har aldrig været så intenst som nu, det blev også dyrket for tilværelsen skulle gribe følelsens vej.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu