Problemformulering
Hvad er problemstillingen?
Redegørelse af handelskrigens og dens påvirkning af Danmark og Tysklands økonomisk udvikling.

Derefter vil vi analysere konkurrenceevnen og handlen mellem Danmark og Tyskland. Giv årsagsforklaring til Danmark og Tysklands økonomisk udvikling de seneste par år. Vurder Danmark økonomiske afhængighed i forhold til Tyskland

(her skal I skrive de spørgsmål, som I har lyst til at arbejde med og besvare i ugeopgaven)

Hvad tror I, I skal undersøge for at kunne besvare spørgsmålene:
Vi skal undersøge Handlen mellem Tyskland og Danmark, samt konkurrenceevnen og frihandel, hvor vi også kommer ind på handelskrigens betydning for Danmark og Tyskland.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Redegørelse af handelskrigens og dens påvirkning af Danmark og Tysklands økonomisk udvikling.
Landeanalyse

Behandling af faglig problemstilling
Vi vil nu analysere konkurrenceevnen og handlen mellem Danmark og Tyskland.

Metode og refleksion
give årsagsforklaring til Danmark og Tysklands økonomisk udvikling de seneste par år. Vurder Danmark økonomiske afhængighed i forhold til Tyskland

Konklusion
Vurder Danmark økonomiske afhængighed i forhold til Tyskland

Litteraturliste
Bilag
Problemformuleringsblanket
IØ Eksamen: Blanket til problemformulering

Uddrag
Handelskrigens påvirkning af danske varer er ikke lige så stor som de tyske varer, fordi at den tyske bilindustri er konjunkturfølsom, fordi at når det ikke går godt for økonomierne rundt om i verdenen, køber folk ikke så mange nye biler, som når det går godt.

Grunden til at Danmarks vækst stadig er højere procentvis end Tyskland er fordi Danmark sælger produkter som ikke er afhængige af verdensøkonomien som bl.a. medicin, bæredygtighed og fødevarer, der skal f.eks. stadig købes medicin selvom økonomien ikke går så godt i forhold til nye biler.

Man kan se ud fra denne tabel at Danmarks økonomi er stigende, hvor Tysklands økonomi er faldende. Grunden til at danske varer stadig efterspørges når økonomierne ikke er i så stor fremgang er fordi de danske varer ikke er konjunkturfølsomme, det vil sige at de danske varer stadig har den samme efterspørgsel fordi det er nødvendighedsvarer, som medicin og mad, selvom økonomierne i andre lande ikke er så gode.

Biler som er en af Tysklands største industrier, er ikke en nødvendighedsvarer, hvilket vil sige at når økonomierne går dårligere flader deres salg.