Handelskrigen | Galt eller genialt | SO | 10 i karakter

Problemformulering
”Hvorfor er der en handelskrig mellem USA og Kina, når økonomisk teori siger, at globaliseringen er en gevinst?

a) Redegør for den Amerikanske handelskrig med Kina
b) Analyser hvordan handelskrigen har påvirket den amerikanske økonomi
c) Diskuter og vurder om handelskrigen har haft de konsekvenser som Donald Trump håbede på

Indledning
Handelskrige har altid eksiteret og spillet en vigtig rolle i verdensøkonomien, handelskrige har været med til at diktere samfundets udvikling, og endnu en gang spiller den samme rolle.

Handelsrestriktioner har spillet en central rolle i den synagi som samhandel mellem lande er. Selvom republikanerne tradionelt har været for frihandel af den mest liberale skuffe

valgte Donald Trump at gå mod partiet og indførte protektionisme, men hvorfor valgte Præsidenten denne metode? Emnet er afgrænset til USA´s handelskrig med Kina

selvom de også er i kampulage med resten af verden på handelsområdet. Jeg vil igennem opgaven kigge på de vigtigste økonomiske nøgletal, som handelskrigen har påvirket samt give et kvalificeret bud på, om ”krigen” har levet op til forventingerne.

Indholdsfortegnelse
Handelskrigen: Galt eller genialt? 2
Indledning 2
Præsentation af problemformulering 2
Metodeovervejelser 2
Redegørelse af handelskrigen og målene med krigen 3
- Delkonklusion 4
Analyse af handelskrigens effekt på den amerikanske økonomi 5
- Bruttonationalproduktet 5
- Handelsunderskuddet 5
- Delkonklusion 6
- Forbrugeren betaler den højeste pris 6
- Beskæftigelsen og Trumps garanti 7
- Virksomhedernes samt forventningerne 8
- Delkonklusion 9
Vurdering om handelskrigen levede op til forventningerne 9
- Forbrugeren fanget i krydsilden 11
- Handelsunderskuddet 11
Konklusion 12
Kildeliste 13
Bilag 15
- Bilag 1. Top 10 U.S. Agricultural Exports to China 15
- Bilag 2. PMI-tal 15
- Bilag 3. U.S. trade in goods with China 16
- Bilag 4. 2019: U.S. trade in goods with Mexico 18

Uddrag
Kina blev medlem af WTO i slutningen af 2001, hvilket var en kæmpe gevinst for Kina, da de hurtigt efter deres indtrædelse begyndte at vækst i hidtil usete højder1

og nød godt at det frie marked, det betød at USA snart begyndte at føle sig truet, af Kinas voksende økonomiske rolle i verdensøkonomien.

Som en forsættelse af den populistiske bølge, der startede med Brexit i juni 2016, kom den i november 2016 til USA efter at Trump vandt valget, sammen med sin vicepræsident Mike Pence ved siden.

En af de punkter som Trump administrationen satte på dagsorden under valgkampagnen, var det populistiske opgør med samhandel

han lovede at rive frihandelsaftalerne i stykker og dermed bringe de amerikanske produktionsjobs tilbage.2 Et af de andre punkter som Donald Trump lovede at gøre op med, var USA’s enorme handelsunderskud til bl.a.

Kina, som han lovede han ville reducere, et handelsunderskud der ifølge Trump, er vokset som følge af Kina ”unfair” handelspraksis, herunder tyveri af patenter, tvungen overførelser af teknologi

og manglende adgang til det kinesiske marked for amerikanske virksomheder, og ikke mindst grundet Beijings subsidier til kinesiske virksomheder, der gav dem en ”unfair” konkurrencefordel.

Helt simpelt betyder en handelskrig, at et land (USA) sætter handelsbarrierer op overfor et andet land, og det andet land så svarer igen ved at gøre det samme.

En handelsbarriere er et tiltag som er tiltænkt, at det skal besværliggøre handlen mellem to lande. En anden form for handelsbarriere

kan være en teknologisk hindring, hvor at der skal ændres på produktet, emballagen, etikken m.v. for at kunne afsætte det i det pågældende land

eller hvis importlandet kræver yderligere testning eller godkendelse ud over, hvad der kræves i producentlandet.3 I kontrast til handelshindringer og handelskrige står globalisering og frihandel

som indtil Donald Trump blev præsident, var agendaen for de forhenværende præsidenter. For første gang siden den store depression, er der aktivt en præsident, der har modarbejdet globaliseringen for at beskytte industrien i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu