Indholdsfortegnelse
Form
A-stykket
B-stykket
Helheden

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Vi har primært to sektioner, A og B, men både A og B er opdelt i to næsten ens fraser. Takt 1-16 udgør A-sektionen, også kendt som omkvædet, og består af to identiske takter med undtagelse af slutningen i hver frase.

Takt 17-32 udgør B-sektionen, også kendt som verset. B-sektionen er opdelt, således at takt 17-24 udgør den første frase, og takt 25-32 udgør den anden frase.

A-stykket
Musikstykket præges af en markant statisk karakter, da det næsten konstant bevæger sig i 8-delsnoder, med undtagelse af nogle få 4-delsnoder.

Den melodiske bevægelse er generelt ikke særlig varieret og består af mange gentagelser af toner, især i takt 1. Der forekommer kun en trinvise bevægelse i takt 2 og 6, som også udføres som 8-delsnoder.

Harmonisk set er stykket meget traditionelt, da det består af en typisk tonal kadence, nemlig tonika, subdominant, dominant og tonika.

Der er også tilføjet en lille variation på dominantakkorden, hvilket giver en mere spændingsfuld harmonisering. Stort set alle tonerne passer til akkorderne, undtagen når der er trinvise bevægelser.

Det skal dog nævnes, at den trinvise bevægelse ikke lyder dårligt, selvom ikke alle toner er akkordtoner. De passer trods alt inden for F-dur-skalaen.