Danmark i en globaliseret verden | Eksamensprojekt IØ B

Indledning
Danmark er kendetegnet ved at have et stærkt og stabilt samfund både, når det kommer til Danmarks National økonomi og vores arbejdsmarked. Dette er specielt hvad man også definerer som den danske velfærdstat, idet at alle danskere har en stor national stolthed i vores velfærdssystem. Dette leder os frem til vores refleksioner over hvordan Danmark handler med andre lande samt om dette altid sker indenfor samhandelsaftaler i EU, eller forekommer der også handelsaftaler udenfor EU.

Samt hvordan er Danmark økonomisk integreret, og hvor er Danmarks konkurrencemæssige styrker og svagheder beliggende. Som leder os frem til problemformuleringen, hvor vi vil indledningsvist vil redegøre for Danmarks handel med andre lande. Dernæst redegøre for EU’s opbygning og Danmarks handelsaftaler indenfor EU samt hvordan Danmark er økonomisk integreret. I redegørelsen inddrages Danmarks konkurrencemæssige styrker og svagheder. Herefter vil vi analysere Danmarks handelspartnere og konkurrenceevne på baggrund af forskellige handelsteorier og med inddragelse af relevante nøgletal.

Til sidst vil vi vurdere om det er i fremtiden er hensigtsmæssigt at fastholde disse handelsmønstre samt diskutere hvordan Danmark kan forbedre sin konkurrenceevne.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Metodeafsnit 2
Redegørelse 3
Danmarks handel med andre lande 3
Handelsaftaler indenfor EU 4
Hvordan er Danmark økonomisk integreret? 4
Danmarks konkurrencemæssige styrker og svagheder 6
Analyse 7
Danmarks handelspartnere 7
Danmarks konkurrenceevne 8
Danmarks forsyningsbalance 12
Diskussion/Vurdering 13
Er det i fremtiden hensigtsmæssigt at fastholde handelsmønstrene? 13
Diskutere hvordan Danmark kan forbedre sin konkurrenceevne 14
Konklusion 15
Litteraturliste 17
Bilag 20

Uddrag
Danmarks handel med andre lande
Danmarks eksport er i høj fokus, idet at de danske løsninger er i høj kurs på de globale markeder, hvor Danmarks primære aftagere er EU, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Norge, verden udenfor EU, USA, Kina, Rusland og BRIIKS-landene . Det er bemærkelsesværdigt at Danmarks største eksportmarkeder er EU og dernæst verden udenfor EU, da det ses at 39% af vores samlende eksport i perioden 2010-2019 gik til EU og kun 24% gik til verden udenfor EU.

Tyskland modtog den tredje største procentdel med 10% af den samlede eksport i perioden, hvor Sverige og Storbritannien havde henholdsvis 7% og 5% af dansk eksport. Norge, USA og BRIIKS-landene havde alle 4%, og til sidst havde Kina, 2%, og Rusland, 1%. Udover de store EU-importører af danske varer, så ligger der et kæmpe stort uudnyttet potentiale for eksport i de øvrige EU-lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her