Danmark i en globaliseret verden | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
TEMA: Danmark i en globaliseret verden
- Bilagsoversigt:
Danmark i en globaliseret verden
Bilag 1 og 2
1. Forklar hvad der forstås ved, at DK er en lille åben økonomi.
2. Forklar hvilken betydning eksporten har for dansk økonomi – hvordan kan dette opgøres?
3. Gør rede for og analysér hvilken betydning internationalt økonomisk samarbejde har for DK’s eksport.
4. Analysér hvilke udfordringer de danske eksportvirksomheder aktuelt (i 2019 hvor artiklerne er fra + her i 2021) står overfor i en globaliseret verden.
5. Ud fra analyserne i spørgsmål 3 og 4 bedes I diskutere og vurdere hvilke påvirkninger disse forhold har på udviklingen i dansk økonomi (nøgletal).
Bilag 3 og 4
6. Gør kort rede for DK’s internationale placering i 2018 og 2019 ift. hvor attraktivt DK er for udenlandske investorer.
7. Analysér hvilke forhold, der gør DK til et attraktivt land at investere i for udenlandske investorer

Uddrag
Det som skal forstås ved at Danmark er en lille og åben økonomi er, at som et land som generelt er meget afhængige af eksport, er vi nødt til at have en lille og åben økonomi.

Her ses der også ud fra statistikken fra DI at der er omkring 825.000 eksportjobs er alt andet lige afhængige af landets eksport i 2018

hvilket er en markant stigning med ca. 100.000 nye eksportjobs siden starten af 00’erne, hvor der kun var 734.084 eksportjobs.

Ud af disse førnævnte 825.000 eksportjobs, sidder omkring 700.000 af disse jobs placeret i eksportvirksomheder eller hos de underleverandører som disse eksportvirksomheder har.

De resterende 125.000 jobs er direkte forbundet til eksportvirksomhederne gennem diverse investeringer fra deres side.

Derudover ses det, at det er omtrent en tredjedel af de samlede eksportjobs som rent faktisk afhænger af salget til landene i EU's indre marked

heraf ses det at omkring 65.000 af disse eksportjobs er knyttet op af eksporten til Storbritannien. Derudover, hvis man kigger bort fra de lande i EU's indre marked

ses det at en stor del af alle de danske eksport er knyttet tæt op på salget til USA og Kina, der tegner sig for henholdsvis 70.000 og 30.000 eksportjobs.

---

I 2018 har man i danske virksomheder formået at eksportere for rundt regnet 1.211 milliarder danske kroner

og hertil har arbejdsmarked også set sin øgning af jobs og muligheder, da man i samme år skabte omkring 825.000 jobs og arbejdspladser.

Det erfares også at man i dans økonomi har set en forecast, som ville være progressiv i forhold til eksport og import.

Dog holder import og eksporten på en stor betydning for den generelle danske økonomi. Yderligt erkender Allan Sørensen fra dansk industri at dansk import og eksport ville se sine udfordringer i fremtiden.

Hertil var viden om covid-19 ikke gældende. Når vi kigger på dansk økonomi, og dansk import og eksport så ses det at på kort sigt ville det danske stå ansigt til ansigt med nogle forhindringer

og disse forhindringer kommer fra de markeder som Danmark handler meget med, både eks- og import, de har nemlig en vækst som i senere år har været aftagende.

Yderligt opstår en forhindring i adgangen til specifikke markeder, og her gør det britiske marked sig gældende.

Det er nemlig Brexit som skaber problemer her. Brexits betydning for dansk im- og eksport kommer til at være tydeligt

da de er en af Danmarks største handelspartnere og Brexit ville betyde at handel bliver beskåret, grundet EU ikke længere kan hjælpe til at være handelspartnere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu