Er vi sunde I Danmark? Hvordan bestemmes sundhed i Danmark?

Opgavebeskrivelse
”Er vi sunde I Danmark? Hvordan bestemmes sundhed på individ og samfundsniveau i Danmark?”

Indledning
Spis sundt og lev længere” er nogle af de sætninger vi som mennesker bliver proppet i hovedet af tv og reklamer til dagligt. Men hvad vil det egentlig sige at leve sundt?

Hvilke byggesten er med til at bestemme et individs sundhed, og hvis det så går galt, hvilke konsekvenser ligger dermed hvis man ikke har styr på sin sundhed?

I denne rapport, har jeg fokus på hvordan man afgør om et land kan som helhed indikeres som sund, men jeg vil også gå ned på individniveau og helt fra bunden beskrive hvad en sund kost og hvilke bestanddele der udgør den basale sundhed.

Derudover vil jeg også have fokus på hvilke følgere der er ved en usund kost, og sygedomme som er mere genetisk bestemt for at kunne besvare min problemformulering.

Indholdsfortegnelse
Hvad definerer et sundt land?
Erhvervsfordeling mellem Danmark (venstre) og Mauritania (højre)
Hvad definerer et sundt menneske?
Hvad definerer et usundt menneske?
Konklusion

Uddrag
For at kunne besvare på problemformulering som lyder ”Er vi sunde i Danmark, og hvordan bestemmes sundhed på samfundsniveau og individniveau?” kan det konkluderes at hvis man kigger på et samfundsmæssigt niveau så er Danmark et sundt land.

Danmarks HDI-indeks ligger på 0.929 i 2017 hvilket nærmer sig en topscore, derudover har vi en høj BNP pr. indbygger sammenlignet med et mindre stillet land som Mauritania.

Danmark har også en god fordeling af erhverv, hvilket gør os mulige til at kunne automatisere og servicere vores samfund og danne et bedre velfærd, og derfor kan man konkludere at Danmark er et sundt land set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.

For at bestemme sundhed på et samfundsniveau kan man kigge på mange indikatorer afhængig af hvilket fokus man holder på, da fokusset i denne rapport var en almindelig levestandard, kan der kigges på HDI, BNP og erhvervsfordeling.

Skal man derimod kigge på sundhed på et individniveau, kan der drages fokus mod kostsammensætning, og hvad en god varieret kost består af. Men også for at afgøre sundhed, kan man kigge på hvad der afgører et usundt menneske -> et menneske med sygdomme hvad enten det er genetisk eller selvforskyldt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu