Virksomhedsøkonomi:
Skriftlig aflevering 21/10-2020, tidsforbrug i alt 2,5 timer
Opgaver i kapitlerne 1, 2, 3 og 4

Opgavebeskrivelse
Opgave 1.16
a) Besvar nedenstående spørgsmål.
1. Hvad angiver en virksomheds idé?
2. Hvad forstås ved et start-up?
3. Hvad er de væsentligste motiver til opstart af virksomhed?
4. Hvilke fire typer kan iværksættere inddeles i?
5. Hvad forstås ved innovation?
6. Hvad forstås ved iværksætteri?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 2.10
a) Besvar nedenstående spørgsmål.
1. Hvad kendetegner en handelsvirksomhed?
2. Hvad kendetegner en produktionsvirksomhed?
3. Hvad kendetegner en servicevirksomhed?
4. Hvilke led kan indgå i en distributionskæde?
5. Hvordan hæfter ejeren i et enkelt¬mandsfirma?
6. Hvordan hæfter ejerne i et interessent¬skab?
7. Hvad forstås ved personlig hæftelse?
8. Hvad forstås ved solidarisk hæftelse?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 3.4
TUI Danmark A/S er et dansk rejseselskab.
Find virksomhedens regnskab for 2018/19 fx på virk.dk
Svar på spørgsmålene:
- a) Angiv størrelsen på virksomhedens nettoomsætning og resultat for 2017/18 og 2018/19.
- b) Forklar udviklingen i virksomhedens omsætning og resultat på baggrund af informationerne i ledelsesberetningen.
- c) Angiv størrelser på virksomhedens aktiver, gæld (inkl. hensatte forpligtelser) og egenkapital.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 4.19
Normal er en butikskæde i Danmark, der sælger EU-importerede mærkevarer. Den første butik i kæden åbnede lørdag den 6. april 2013 i Silkeborg. Virksomheden er siden ekspanderet kraftigt og har i dag butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Frankrig
Læs nedenstående artikel: Holch Povlsens Normal-kæde trodser detailkrise og runder omsætning på 2 mia.: ”Vi er stadig ydmyge, men vi tillader os også at nyde den tur, vi er på”, Børsen, 28. november 2019
Svar på spørgsmålene:
- a) Udarbejd en karakteristik af Normal.
- b) Giv eksempler på kapacitetsomkostninger og variable omkostninger, som Normal kan have.
- Hvad er kapacitetsomkostninger?
- Hvad er variable omkostninger?
- c) Forklar, hvordan virksomhedens ekspansion kan påvirke henholdsvis virksomhedens indtægter, variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Uddrag
Normal A/S er en butikskæde, der sælger EU-importerede mærkevare

Den første butik i kæden åbnede lørdag den 6. april 2013 i Silkeborg. Virksomheden er siden ekspanderet ekstremt kraftigt og har i dag mange butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Frankrig. Normal har åbnet 223 butikker i alt

Virksomheden er hovedsageligt en handelsvirksomhed, men de har også nogen af deres egene produkter, derfor er de også en mindre produktionsvirksomhed.

Normal har også andre kernekompetencer, dog er den allervigtigste at de sælger kvalitetsvare. som du kan få i de andre store butikker heriblandt Matas og Sportsmaster. Normal er en hybrid mellem en dagligvareforretning og en forretning med artikler til personlig pleje.

Normal har også mange udenlandske vare som man nok ikke ser så tit i det lokale supermarked, de rammer mange målgrupper og der er stort set noget for en hver smag.
Virksomhedens direktør er Anders Holch Povlsen.

Torben Mouritsen er medstifter af virksomheden, medejer og adm. Direktør i butikskæden.
Normal har i alt 627 ansatte i deres virksomhed.

Et af Normals vigtige styrker er, at de sparer meget på markedsføringsomkostningerne, da de opkøber varerne igennem parallelimport, fra lande, der har mindre købekraft end Danmark og sparer derfor en penge derfra.

Det fører hermed til, at Normal kan sælge varerne til meget billigere penge end eksempelvis supermarkeder, som køber deres varer igennem danske leverandører og grossister. Derfor tiltrækker det også mange kunder hos Normal. På den måde har Normal også konkurrencemæssige fordele i forhold til sine konkurrenter