Indholdsfortegnelse
1. Gør kort rede for artiklernes indhold ved hjælp af relevante fagbegreber. Kom i forlængelse heraf ind på en udfordring (positiv eller negativ), som Charterbranchen står overfor.
2. Analyser de omverdensforhold, som påvirker TUI.
- Den uafhængige omverden
- Store EU-lande og Danmark kræver højere pris på flyrejser
- Den afhængige omverden
3. Udarbejd en OT-opstilling, som opsamling på omverdensanalysen og afslut med en kort konklusion.
- Mulighedsmatrix
- Trusselssmatrix

Uddrag
De handler om hvordan at vi danskere ikke rejser så meget mere, og om at der er meget stor konkurrence på markedet for flyselskaberne.

Da der er blevet solgt meget mindre i 2018 end i 2017 gør det at der bliver en meget intern konkurrence for at få forbrugerne til at købe charterrejser.

Det er ikke kun de nordiske flyselskaber der konkurrerer, de konkurrerer også med flyselskaberne fra Mellemøsten. Emirates og Qatar Airways øger deres kapacitet i København, og danskerne kan med dem flyve billigere til eksotiske rejsemål end førhen.

Dette kan gøre at folk oplever en ’pain’ for at skulle købe en charterrejse. Folk køber med købemotivet ’bandwagon’ og en lillesmule ’thrifty’, da at der er mange der køber en charterrejse, mens at det samtidig bliver gjort billigere ved de mellemøstlige selskaber, som er konkurrenter til TUI.