Indholdsfortegnelse
3. Analyse af konkurrencesituationen for Lagkagehuset
Konkurrencetragtmodellen – Se Bilag 1
Skydeskivemodellen – Se bilag 2
- Samme produkt til samme mål-gruppe
- Samme produktkategori
- Samme basale behov dækkes
- Alle produkter

Porters Five Forces – Se bilag 4
- Truslen fra nye udbydere
- Truslen fra købere
- Truslen fra udbydere af substituerende produkter
- Truslen fra leverandører
- Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder

Konkurrenceform – Bilag 5
Konkurrencemæssige positioner – Bilag 6

(De nævnte bilag er en del af dokumentet (RED.))

Uddrag
For at analysere truslen fra nye udbydere kigger vi på nogle af indtrængningsbarriererne hertil. En af de ting, som gør det svært for mindre lokale bagerier, er kapitalkrav.

Det er et svært marked, da der findes nogle store spillere på markedet. Det betyder, at for at du kan konkurrere med de helt store, så skal du have forholdsvis stort kapital.

Dog mener jeg ikke at det kræver særlig stort kapitel, hvis man blot ønsker at starte et mindre bageri, men vi har bare set at mange bagerier ikke kan få økonomien til at hænge sammen og derfor ender med at lukke.

Der er ikke stordriftsfordele, da man helst vil undgå madspild og derfor prøver at lade være at bage hverken for meget eller for lidt. Lagkagehuset har lavet produktdifferentiering i form deres mere luksusrøse varer i forhold til nogle af konkurrenterne.

Jeg mener derfor, at truslen fra nye udbydere er forholdsvis lille, da det er et meget svært marked at komme ind på og få succes.

---

Herunder skal vi kigge på hvorvidt kunden har en stærk posi-tion i en forhandlingssituation med sælgeren. Lagkagehusets kunder har ikke en særlig stærk position, da det ikke er sådan, at kunderne kommer og køber kæmpe varepartier, men nok derimod et stykke kage eller lignende.

Dog har kunden ret god forhandlingsstyrke, da der findes så mange udbydere, så kan kunden selv vælge efter behov som f.eks. pris. Jeg mener derfor, at truslen fra købere er lille.