Indledning
USA’s befolkning er gennem årtierne blevet mere og mere polariseret når det omhandler abort, siden indførelsen af deres abortlovgivning gældende for alle stater i 1973 på baggrund af Roe v. Wade,1 og den aktuelle situation i Texas med deres nye abortlovgivning

er kun med til at forværre situationen. Befolkningen er opdelt i abortmodstandere og abortfortalere, gørende dem imellem ubetydelige, men hvordan har Roe v. Wade påvirket denne polarisering?

Hvilken indflydelse har republikanerne og demokraterne på abortspørgsmålet, og hvad er sammenhængen mellem USA’s abortlovgivning og amerikanernes syn på abort?

Dette vil blive undersøgt i følgende opgave, hvor en historisk og kulturel gennemgang tjener til en forståelse af polariseringen i det amerikanske samfund.

Denne SOP redegør for fundamentet bag USA’s abortlovgivning, der er gældende i alle stater, og inkluderer abortlovgivning i Texas og Californien, for at repræsentere to sider af synet på abort

hvortil både abortmodstanderenes og abortfortalernes argumenter vil blive redegjort. Derefter vil abortfortalers og abortmodstanders argumenter bliver undersøgt, ved at tage udgangspunkt i en debatartikel af Ketty Dahl.

Derudover vil der blive analyseret republikanernes og demokraternes standpunkt i forhold til abort.

Til sidst vil der ud fra redegørelsen og analysen blive diskuteret sammenhængen mellem abortlovgivningen og amerikanernes syn på abort.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Redegørelse (Fodnoter mangler at blive skrevet rigtigt) 2
Roe v. Wade 2
Texas’ abortlovgivning 4
Californiens abortlovgivning 5
Abortfortalernes og abortmodstandernes argumenter 6
Abortfortalernes argumenter 6
Abortmodstandernes argumenter 6
Analyse 7
Diskursanalyse 7
”Abort er blot et behageligt alternativt ord for drab” 7
Molins model 11
Demokraternes og Republikanernes standpunkt 11
Diskussion 16
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilagsliste 26
Bilag 1 26
Bilag 2 27
Bilag 3 27
Bilag 4 28

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Texas’ abortlovgivning
Texas’ abortlovgivning indebærer en lovgivning vedtaget i 2013 der formindskede muligheden for aborter,12 ved dens to hovedpunkter, som blandt andet var et krav om

at abortklinikker skal møde de samme bygningsstandarder som operationscentre, resulterende i, at over halvdelen af abortklinikker måtte lukke, eftersom at de ikke opfyldte de nye krav og ikke havde mulighed for at ombygge klinikken.

Loven trådte i kraft, men blev senere af USA’s højesteret omstødt.13 Udover dette hovedpunkt, skulle doktorere der udførte aborterne have hospitalsindlæggelses tilladelse, gørende det ekstra kompliceret for dem at udføre deres arbejde

hvilket stadig er gældende.14 Det forekommer ikke chokerende, at Texas vælger at lave mange restriktioner på aborter, det tydeliggøres ligeledes i deres forfatning.

Den er bestående af talrige krav og begrænsninger, gørende den til et lovkodeks fremfor en forfatning.

Statslige og lokale myndigheder påstår den som værende en af de mest restriktive blandt statsforfatninger.15

Den mest aktuelle lovgivning i Texas er ”Texas Heartbeat Act”, også omtalt som S.B.8, der overordnet forbyder aborter efter et hjerteslag er opdaget, dette forekommer primært omkring 6.

uge, gørende det til en gældende lov, at man senest kan få en abort på dagen den 5. uge plus 6 dage.16

Dette gælder også i tilfælde af voldtægt, incest eller lignende, det eneste tilfælde hvortil en abort kan foregå efter den 6. uge, er hvis kvindens liv vurderes til at være i fare.

Denne lovgivning trådte i kraft den 1. september 2021, men endte med at blive vurderet i USA’s højesteret, der den 10. december 2021 kom til en konklusion, der indebar at beholde Texas forbud mod abort efter 6. uge

men med en snæver mulighed for abortudbydere at udfordre lovgivningen i lavere domstole.

Gørende Texas til den stat med nogle af de mest restriktive abortlove i USA.17 En stor kontrast til Texas er Californien, hvis lovgivning ser helt anderledes ud.

Californiens abortlovgivning
Abortlovgivning i Californien lægger vægt på, at det er fundamentalt for kvinden, selv at have ret til at afbryde sin graviditet.

Der er fuld tilladelse til at få en abort hvis fosteret endnu ikke er levedygtigt,18 hvortil den nedre grænse ved levedygtighed for et foster er omkring uge 24 af graviditeten.19

Så snart fosteret er levedygtigt, bliver kvindens ret til abort mere begrænset, men hvis en abort er nødvendig for at sikre helbredet af moderen, er det i alle sager lovligt.

Det kræves derimod at den der foretager aborten, er en kvalificeret medicinsk professionel.

Aborter i både Californien og i Texas kan blive udført på kvinder i alle aldre, dette gælder ligeledes for kvinder under 18 år

ved disse kvinder kræves det af staterne, at der er forældresamtykke.20 21 På trods af Texas mange restriktioner er det lovligt i begge stater at få en abort, muligheden for abort er derimod langt større i Californien end i Texas.

Dette skaber en polarisering mellem de to stater, Jannet Jacobsen fra Californien, der er medicinsk direktør for Planned Parenthood oplyser

at mængden af besøgende på hendes abortklinik fra andre stater er fordoblet siden Texas abortlovgivning trådte i kraft i september 2021.22