Finanskrisen i 1929 & 2007-2008 | SOP

Indledning
Jeg har altid hørt meget om depressionen i 1929 og finanskrisen i 2007-2008 gennem min skolegang, dialogen omkring spisebordet og foran nyhederne derhjemme.

Dermed har jeg altid kendt til kriserne, men aldrig kendt årsagerne bag og løsningerne på dem. Det er et skræmmende syn at se, hvordan virksomheder, familier og regeringer kan gå konkurs på grund af store pengetab.

Jeg handler selv med aktier, og er derfor også motiveret for at undersøge og lære nogle af de skjulte indikatorer, der har forårsaget disse finansielle kriser. Det skræmmer mig også at vide, at der er folk i verden, der er så grådige og besatte af egen økonomisk gevinst, at de er villige til at manipulere folk ud i livsfarlige lån.

Fornyligt så jeg en udstilling på Louisiana, der yderligere vagte min nysgerrighed og undren omkring finansielle forskelle. Udstillingen hed ’Generation Wealth’ af Lauren Greenfield fra Californien, USA1.

Udstillingen fik mig til at reflektere over, om vi er på vej ind i en ny krise, og om verden har glemt, hvad vi lærte af finanskrisen i 2007-2008 - og helt tilbage fra 1929. Udstillingen viste et klart billede på livstilen inden og efter finanskrisen i 2007-2008.

Finanskriserne er en lærerstreg, som alle lande i hele verden med fordel kan lære af. Økonomisk fremgang er ikke altid fremragende. Der kan være skjulte elementer, som kan være medvirkende faktorer til gigantisk økonomiske tab, der er i stand til at ruinere lande.

Finanskrisen kan beskrives som en finansiel pandemi, der spreder sig til hele verden igennem globalisering.
Opgaven er afgrænset til at fokusere på USA, da den første global finanskrise opstod der.

Jeg har været nysgerrig for at undersøge, hvorfor finanskrisen opstod, hvor ulighederne var størst og hvem der blev hårdest ramt i samfundet.

Indholdsfortegnelse
Resume ............................................................................................................................................................................... 3
1.0 Indledning ............................................................................................................................................................ 6
Metodeovervejelse ............................................................................................................................................................. 6 Afgrænsning.................................................................................................................................................................... 7
Metodeafsnit - kildeanalyse............................................................................................................................ 7
2.2 Årsager til krakket i Wall Street i 1929..................................................................................................................... 9
2.3 Årsager til finanskrisen i 2007 - 2008 ...................................................................................................................... 11
3.0 Analyse indledning .................................................................................................................................................... 14
3.1 Relevante økonomiske nøgletal i1929 ...................................................................................................................... 14 3.1.1 Delkonklusion:..................................................................................................................................................... 16
3.2 Relevante økonomiske nøgletal i 2007 - 2008 .......................................................................................................... 16
3.2.1 Delkonklusion ...................................................................................................................................................... 18
4.0 Indledning, diskussion & vurdering ........................................................................................................................ 18
4.1 Diskuter de økonomisk-politiske tiltag i forbindelse med krisen i 1929 med fokus på ulighed og
fordelingspolitiske spørgsmål ......................................................................................................................................... 18
4.1.1 Delkonklusion ...................................................................................................................................................... 21
4.2 Diskuter de økonomisk-politiske tiltag i forbindelse med krisen i 2007 - 2008 med fokus på ulighed og fordelingspolitiske spørgsmål ......................................................................................................................................... 22
4.3 Den Keynesianske Teori............................................................................................................................................ 23
4.4 Økonomisk politiske tiltag med det formål, at identificere forskelle/ligheder ..................................................... 24
4.5.5 Samlet vurdering: ................................................................................................................................................ 25
5.0 Konklusion ................................................................................................................................................................. 25
Bilag 6.0 ............................................................................................................................................................................ 26 Bilag 1.1........................................................................................................................................................................ 26
Bilag 2 ............................................................................................................................................................................... 26 Bilag 2.1........................................................................................................................................................................ 26 Bilag 2.2........................................................................................................................................................................ 27 Bilag 2.3........................................................................................................................................................................ 27
Bilag 3 ............................................................................................................................................................................... 28
Bilag 3.1........................................................................................................................................................................28 Bilag 3.2........................................................................................................................................................................29 Bilag 3.3........................................................................................................................................................................29 Bilag 3.4........................................................................................................................................................................30 Bilag: 3.5 ...................................................................................................................................................................... 30
Bilag 4 ............................................................................................................................................................................... 31 Bilag 4.1........................................................................................................................................................................31 Bilag 4.2........................................................................................................................................................................31 Bilag 4.3........................................................................................................................................................................32 Bilag 4.4........................................................................................................................................................................32
7.0 Litteraturliste.............................................................................................................................................................33 7.1 Film.........................................................................................................................................................................33 7.2 Bøger ......................................................................................................................................................................33 7.3 Webartikler .............................................................................................................................................................33

Uddrag
I dag er det 13 år siden, der igen brød en markant finanskrise ud i USA. I 2020 er der fortsat mange familiers økonomi, der stadig er præget af en stor gæld, som de stiftede under den seneste finanskrise. Den skal de tilbagebetale i løbet af mange år.

Finanskrisen blev beskrevet af mange økonomer, som den værste krise siden krakket på Wall Street og den amerikanske depression17. Starten af krisen skete d. 11. september 2001 på Manhattan18. Den dag blev USA angrebet af terror. Efter angrebet lukkede Wall Street midlertidigt, som medførte en øget usikkerhed på diverse finansielle markeder rundt om i verden.

Et middel til at afværge frygt for afmatning, var en sænkning af renten19. Årene inden havde IT virksomhederne oplevet en markant fremgang.

Den amerikanske centralbank, bedre kendt som The Federal Reserve (FED), ville undgå et tilbageslag i økonomien. FED valgte derfor at føre en ekspansiv pengepolitik. Ved hjælp af pengepolitikken var den amerikanske central bank i stand til at holde renten kunstigt lav.

Det betød en stigning i forbruget samt en stigning i huspriser. Det kan tydligt ses på grafen i bilag 2.1. Boligmarkedet og bankerne var de faktorer, der drev økonomien opad.

Dette er kun starten på årsagen til finanskrisen. Problemet eskalerede, da de store banker begyndte at udstede risikable lån til befolkningen. Lånene var ikke sikret på normal vis, og blev kaldt for ’suprime’ lån20. Bankerne gav lån til personer, som ikke var i stand til at betale 20% i udbetaling.

Derudover kunne mindre kredittroværdige personer, så som mennesker med gældsproblemer, også få et lån. Bankernes fortjeneste lå i den forventede sikkerhed omkring stigningen i boligmarked. Denne form for indtægtskilde kaldes for rentemarginalen. Det er differencen på indlånsrenten og udlånsrenten.

FED sænkede renten efter 2001, så bankerne tjente mindre og mindre. Det havde den konsekvens for bankerne, at de skulle finde en ny indtægtskilde. Bankerne opfandt et nyt system, hvori de kan videresælge suprime lånene til andre investorer, som et ”mortgage backed securitie”21 (MBS). Oftest blev MBS’en solgt til en højere rente.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her