Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Beregn virksomhedens nøgletal til belysning af Royal Unibrew A/S rentabiliteten og
indtjeningsevnen for årene 2016-2018

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Royal Unibrew A/S for årene 2016 -
2018 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.
Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar,
hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (5 %)
Vurder Royal Unibrew A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 -


2.1 (10 %)
Beregn kostprisen for partiet og for et stk. Makita E-11.

2.2 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for Makita E-11.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Makita E-11 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver
dækket.

2.4 (5 %)
Diskuter, om HandyMan ApS bør udvide sortimentet med Makita E-11.


3.1 (5 %)
Vurder, hvilken opstillingsform Jensen & Hansen ApS har benyttet ved opstillingen af
resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 31.12.2018. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 4.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis værdien af varelageret ultimo
værdiansættes lavere.

Uddrag
Jensen & Hansen A/S er en dansk kontorforsyningsvirksomhed med fysiske butikker rundt i landet og en e-handelsplatform. Virksomheden forhandler et bredt udvalg af kontorartikler og elektronik, herunder printere.

Til brug for udarbejdelsen af årsrapporten for 2018 har økonomichefen udarbejdet en saldobalance pr. 31.12.2018. Se bilag 4. Økonomichefen har allerede opstillet resultatopgørelsen for regnskabsåret. Denne fremgår af bilag 5. Økonomichefen mangler dog at opstille balancen pr. 31.12.2018.

Det oplyses, at den kortfristede del af det langfristede lån udgør tkr. 600.

Ved værdiansættelsen af varelageret har økonomichefen taget udgangspunkt i kostprisen for de enkelte varer. På varelageret er der et større parti printere, som Jensen & Hansen A/S ikke har fået afsat endnu, og som de forventer at være nødt til at sælge til en lavere pris end kostprisen. Økonomichefen er derfor blevet klar over, at værdien af varelageret ultimo er fastsat for høj.