Virksomhedsøkonomi Royal Unibrew A/S

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1

Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end sine konkurrenter.
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Royal Unibrew A/S anvender på sine hovedmarkeder.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Royal Unibrew A/S for årene 2013 - 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Vurder Royal Unibrew A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

OPGAVE 2
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

OPGAVE 3
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter
Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

OPGAVE 4
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional.
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional vil blive påvirket, hvis lagerrenten stiger.
Diskuter, hvordan Grydemester A/S’s logistiske effektivitet påvirkes af den høje lagerservicegrad.

Uddrag
Gennem de sidste par år, er det tydeligt og se at Royal Unibrew har haft en stabil økonomi. I rentabilitetsanalysen fremgår det tydeligt at Royal Unibrew præstere yderst tilfredsstillende på de fleste af parametrene. Dette skyldes især deres effektivisering af driften. De seneste par år, har været hårde for en virksomhed som Royal Unibrew, dels på grund af de problematsiske markedsforhold men også generelt på grund af den faldende efterspørgsel. Royal Unibrew af dog løst dette problem ved at have et større fokus på de allerede eksisterende markeder og har ikke ligesom mange af deres konkurrenter brugt en masse penge på at indtrænge nye markeder.

De har i stedet effektiviseret deres drift og formået at gøre de eksisterende markeder rentable. Royal Unibrew har som mange andre virksomheder ikke har kunnet, formået at skabe vækst, trods markederne var mættet. I og med at Royal har kunnet formå at have en så god og solid økonomisk position, så vil de i fremtiden have muligheden for at investere. Royal Unibrew har dog ingen intentioner på nuværende tidspunkt ingen intentioner om at blive lige så store som fx Carlsberg. De vil derimod ligesom de allerede gør, fokusere mere på at effektivisere deres drift.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu