Royal Unibrew A/S | VØ Eksamensopgave

Indledning
Royal Unibrew A/S er en dansk produktionsvirksomhed med hovedsæde i Faxe. Virksomheden producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer. Virksomheden har fokus på brandede produkter inden for øl, malt- og læskedrikke (sodavand, energidrikke, vand og juice), samt cider og long drinks. Virksomheden sælger mange kendte varemærker fx Royal, Ceres, Heineken, Faxe Kondi, Egekilde, Pepsi og Vitamalt. Nogle af varemærkerne produceres på licens fx Heineken og Pepsi.

Royal Unibrew A/S er en sammenslutning af de danske bryggerier Albani Bryggerierne, Ceres Bryggerierne, Faxe Bryggeri og Maribo Bryghus. Hertil kommer udenlandske bryggerier i Litauen, Letland, Polen og Finland.

Royal Unibrew A/S er en ledende regional aktør på en række markeder i primært Nordeuropa og Italien samt på de internationale markeder for maltdrikke. Hovedmarkederne omfatter Danmark, Finland, Italien og Tyskland samt Estland, Letland og Litauen. De internationale markeder for maltdrikke omfatter en række etablerede markeder i Americas-regionen og større byer i Europa og Nordamerika med høj koncentration af indbyggere fra de caribiske og afrikanske områder, hvor maltdrikke er populære.

I 2015 havde Royal Unibrew A/S en omsætning på 6.032 mio. kr. og afsatte 9,1 mio. hl øl, malt- og læskedrikke. I alt beskæftiger virksomheden ca. 2.300 ansatte på verdensplan.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 (Virksomhedsanalyse):
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold (årsager) der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Royal Unibrew A/S de senere år.

1.2 (10 %)
Vurder, hvilke forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening fra 2013-2015. Indekstallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden fra 2013-2015. Tallene fremgår af bilag 1.

1.4 (10 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2015. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (10 %)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. (pengestrømsanalyse). Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

Opgave 2 (Kalkulation og indtjening):
2.1 (10 %)
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 4.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.


- Uddrag fra Ledelsesberetning 2015 (Bilag)

Uddrag
Først og fremmest benævnes afkastningsgraden kort. Afkastningsgraden er steget med 1,7 procentpoint, tilsvarende 14%, gennem analyseperioden. Stigningen i overskudsgraden har opvejet faldet i aktivernes omsætningshastighed, hvorfor afkastningsgraden er steget. Afkastningsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau gennem hele perioden sammenholdt med markedsrenten. Det ses som følge af, at der er plads til et stort risikotillæg. Derudover tjener virksomheden på fremmedkapital, idet rentemarginalen (afkastningsgrad-gældsrente) er positiv gennem hele perioden.

Egenkapitalens forrentning er faldet med 0,1 procentpoint gennem analyseperioden, og denne udvikling anses som forholdsvis uændret. Gennem analyseperioden ligger egenkapitalens forrentning på et tilfredsstillende niveau sammenholdt med markedsrenten på 1-3%. Det ses som følge af, at der er plads til et stort risikotillæg. Dermed forrentes ejernes kapital en del højere end ved ”risikofrie” investeringer, som der typisk ses ved statsobligationer.

Da virksomheden tjener på at arbejde med gæld, hvilket fremgår af den positive rentemarginal gennem hele analyseperioden, påvirker det egenkapitalens forrentning positivt, hvorfor egenkapitalens forretning ligger på et højere niveau end afkastningsgraden i hele perioden. Årsagen til faldet i egenkapitalens forretning skyldes, at faldet i gearingen har opvejet stigningen i afkastningsgraden og faldet i gældsrenten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu