Royal Unibrew A/S | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end sine konkurrenter.
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Royal Unibrew A/S anvender på sine hovedmarkeder.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Royal Unibrew A/S for årene 2013 - 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Vurder Royal Unibrew A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter.
Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional.
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional vil blive påvirket, hvis lagerrenten stiger.
Diskuter, hvordan Grydemester A/S’s logistiske effektivitet påvirkes af den høje lagerservicegrad.

Uddrag
I 2015 opnåede Royal Unibrew et tilfredsstillende resultat, lyder et uddrag fra ledelsesberetningen . Resultatudviklingen skyldes en forbedring i effektiviteten, som er deres i handel og markedsføring. De tilpasser deres produktportefølje efter det lokal miljø, og kundernes behov. Virksomheden prioriterer kundetilfredshed med deres leverandører, og et nærvær til forbrugeren.

De har været gode til at opdatere deres produktportefølje på deres markeder. Royal Unibrew har sat deres fokus på de eksisterende markeder, og klaret sig udmærket. Trods at der har været en dårlig sommer i Europa har Royal Unibrew løbet fra deres konkurrenter.

De har effektiviseret på deres nuværende markeder og opdateret deres produktportefølje. De adskiller sig ved ikke at søge ud på nye markeder, og i stedet intensiveret deres produkter til deres loyale kunder. Konkurrenterne har været presset på de europæiske marked, mens Royal Unibrew har manøvreret sig gennem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu