Royal Unibrew AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end sine konkurrenter.

1.2 (Udgået)

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Royal Unibrew A/S for årene 2013 - 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.

1.4 (10%)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen

1.5 (5 %)
Vurder Royal Unibrew A/s’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Uddrag
1.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end sine konkurrenter.

Ud fra artikel ”Royal Unibrew løber sine konkurrenter på ølmarkedet” som var vist i opgaveformuleringen, så kan man se at Royal Unibrew klare sig forholdsvis godt i forhold til ens konkurrenter.

Dette er grundet at de har et stort antal af loyale kunder, og deres produktportefølje som er meget stærk.

I modsætning til mange af Royal Unibrews konkurrenter, så har Royal Unibrew haft et meget større fokus på deres eksisterende markeder, i forhold til andre producenter som søger nye markeder.

For at dette har kunne ladet sig gøre har Royal Unibrew også fokuseret på at øge deres effektivitet og produktivitet, på de markeder som de allerede er inde på, i stedet for at finde nye markeder at indtage

---

1.4 (10%)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Det fremgår af bilaget, at Royal Unibrews pengestrømme er negative 159.870 danske kroner, heraf Med andre ord brugte de i alt 159.870 kr. I regnskabsåret 2015 . Været brugt Det er positivt at tilbagebetale forskellige lån.

Derudover er der brugt næsten 200.000.000 danske kroner. Det er også positivt at købe materielle anlægsaktiver, fordi de normalt over tid.

Materielle anlægsaktiver kan være nye bygninger, møbler osv. I dette tilfælde Ifølge artiklen "Royal Unibrew løb tør for konkurrenter på ølmarkedet", er dette et opkøb Et kompleks af finske bygninger, der bruges til at brygge øl.

Royal Unibrew har solgt finansiering og materialer Anlægsaktiver, og tilbagebetale lånekontrakten. 200 millioner Krypton resterende indkomst Fra forretningsaktiviteter, dvs. Køb og salg af varer. Det er næsten 1.600.000.000 kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu