Virksomhedsanalyse Royal Unibrew AS | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold (årsager) der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Royal Unibrew A/S de senere år.

1.2 (10 %)
Vurder, hvilke forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening fra 2013-2015.
- Indekstallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden fra 2013-2015.
- Tallene fremgår af bilag 1.

1.4 (10 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2015.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (10 %)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. (pengestrømsanalyse)
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

Opgave 2
Kalkulation og indtjening
2.1 (10 %) Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

Opgave 3 Virksomhedens rapportering
3.1 (5 %) Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Uddrag
Den positive resultatudvikling skyldes deres fokuserede kommercielle agenda, de mange innovative tiltag på alle deres markeder samt en løbende forbedring af effektiviteten i hele virksomheden.

De arbejder målrettet på at fastholde og videreudvikle deres markedspositioner, produkter og brands samt på at styrke deres partnerskaber.

De har et tæt samarbejde med deres kunder, og det gør os i stand til løbende at tilpasse deres produktportefølje til de lokale forbrugeres og kunders behov.

---

Motion Import A/S kan bruge denne kalkulation til at få en relevant viden for hvor meget det vil koste dem at indkøbe og sælge Fitness B12.

Det kan dermed også bruges til at se hvor meget de tjener på salget af B12, samt hvor meget virksomheden tjener i en periode.

De vil også have mulighed for at se hvor meget de kan sænke salgsprisen, for at sænke dækningsbidraget, hvis de får svært ved at sælge partiet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu