Vektorer | Emneopgave | 10 i karakte

Indledning
Skriv en emneopgave om vektorer. Den skal rumme indledning og definition samt eksempler og forklaringer på addition, multiplikation med skalar (tal)

subtraktion, skalarprodukt, retningsvektor og tværvektor, linjens ligning, parallelle linjer og vinkelrette linjer. Giv også gerne et par meget kortfattede eksempler på anvendelse.

Indholdsfortegnelse
Hvad er en Vektor
Addition af vektorer
- Eksempel ved addition
Multiplikation med tal
- Eksempel for multiplikation med tal
Subtraktion af vektorer
Eksempel ved differens af vektorer
Skalarproduktet
- Eksempel på beregning af skalarprodukt
- Eksempel af skalarproduktet til at påvise retvinkelet vektorer
Retningsvektor ud fra eks.
Tværvektoren

Uddrag
En vektor er et objekt der både har en størrelse og en retning. En vektor er angivet ved en pil med en retning of længde.

Når noget beskrives, benyttes tal oftest til at beskrive størrelsen. Som eks. kan vi bruge tal til at beskrive afstanden mellem ting, dog kan der også være behov for at beskrive retning mellem ting, her siges der fx.:

Niels har 5 km mod nord i skole. Inden for matematik bruges vektorer når man både skal angive retning og afstand.

Vektorregning benyttes også indenfor andre fag som fysik, hvor det fx. bruges til at beskrive kræfter og bevægelser. Inden for kræfter og bevægelser bruges vektorer til at beskrive en retning og en hastighed (længde på vektoren).

---

Sumvektoren i dette eks. af A -> og B -> er den vektor som har A ->´s begyndelsespunkt og B ->´s endepunkt.

Når vi lægger tal sammen, er rækkefølgen lige meget, man siger addition af et tal er kommutativ.

Det samme gælder når vi har med vektorer at gøre, hvilket betyder rækkefølgen der bruges til at lægge vektorer sammen er lige meget derfor kan den kommutative lov bruges ved vektorer:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu