Under pres | Samfundsfagsopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Under pres
1a.
- Hypotese 1: Mændenes gennemsnitlige timeløn er højere end kvindernes, fordi vi lever i et patriarkalsk samfund, hvor mænds arbejdsindsats bliver set som mere værd end kvindernes arbejdsindsats.

- Hypotese 2:Den ulige kønsfordeling af andel af ledere har en kausalitet med mængden af mænd, som er ansat i den offentlige sektor, da mænd har en tendens til at hyre andre mænd.

- Hypotese 3: Kvinder arbejder i en højere grad i den offentlige sektor, fordi samfundet leder dem over i denne sektor med de værdier der bliver tillagt kvinder.

1b.

Delopgave A: Det borgerlige Danmark
- 2. Sammenlign de syn på et borgerligt Danmark, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. Du skal anvende viden om ideologier samt værdi- og fordelingspolitik.
- Nationalkonservatisme
- Socialkonservatisme
- Liberalisme
- Politiske strategi

3. Diskutér blå bloks muligheder og begrænsninger i forhold til at opnå en øget vælgertilslutning ved næste folketingsvalg. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A4 og videoklippet i bilag A5. Du skal anvende viden om partiadfærd og vælgeradfærd.
- Molins model
- Opnå øget vælgertilslutning ved næste folketingsvalg
- Begrænsninger og muligheder

Uddrag
Fra tabel 1 kan man udlede at mænd har en højere gennemsnitlig timeløn, både indenfor den offentlige forvaltning og service, men også i private virksomheder og organisationer.

Denne højere timeløn kan have mange faktorer, som har påvirket resultatet, men en af de mest tydelige årsager er magtfordelingen mellem kønnene.

Tabel 2 viser tydeligt uligheden mellem mandlige og kvindelige ledere, hvilket skaber ulige magtfordeling.

----

I uddraget ”Dansk Folkeparti er det borgerlige Danmark” fra Information af Laura Friis Wang, hvor Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti bliver interviewet, bliver borgerlighed beskrevet med et konservativt syn.

Konservativisme er en regressiv ideologi, som ønsker at bevare samfundets værdier. Konservative ser samfundet som en helhed, hvor alle bidrager til fællesskabet på forskellige måder, hvilket Messerschmidt understreger ved at skrive, at man skal føle sig som en del af det danske fællesskab med tryghed og sikkerhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu