Indholdsfortegnelse
Hypotese 1: Den faglige konflikt kommer ikke til at have en indflydelse, fordi lønudviklingen i det offentlige er hæmmet af at det både er staten, der sætter lønrammerne og ansætter.

Hypotese 2: Kvindedomineret fag aflønnes dårligere end mandlige, grundet tjenestemandsreformen fra 1969.

Hypotese 3: Flere mænd søger lederstillinger end kvinder, da kvinder fokuserer mere på arbejdstider og det sociale aspekt af arbejdet.

Uddrag
Regeringen er arbejdsgiveren og bestemmer samtidigt rammerne for løn og ansættelser. Den faglige konflikt ses blandt andet indenfor sygeplejerskeområdet, som for tiden har været i en faglig ressourcekonflikt vedrørende lønninger.

Sygeplejerskelønnen for kvinder i det offentlige er gennemsnitligt 309,14 kr inklusiv pension, hvorimod lønnen i den private sektor for kvinder er 333,01 kr inklusiv pension, hvilket giver et skel på 23,87 kr. Lønnen i det private er oftest gennemsnitligt højere end i det offentlige.

---

På arbejdsmarkedet, ses der et tydligt skel imellem kønnene. Mænd søger lederstillinger, da de er villige til lange arbejdsdage med masser af ansvar.

Hvorimod kvinder stræber efter nærvær og kontakt, og muligt deltidsstillinger. Andelen af ledere på arbejdsmarkedet som er mænd er 71.3%, hvorimod andelen af kvinder er 28.7%.

Dette kunne forklares ude fra de klassiske kønsroller, som må antages stadig til dels, præger arbejdsmarkedet.