Indledning
Covid-19 har forårsaget en masse ballede i løbet af sin tid i Danmark. En epidemi, som ingen kur har endnu, og som stadig tager fremmede og kære fra os.

Dog er forestillingen ikke færdig endnu. Et hav af virksomheder står nemlig nu med stakke af fyringssedler, eftersom det danske forbrug falder, og omsætningen ikke er, hvad det har været, som følge af bl.a. flere og længerevarende nedlukninger i udlandet.

Nu er en ny prognose frigivet af Dansk Industri (DI): Europæiske nedlukninger sætter dansk eksport under pres - men hvad betyder det egentlig for Danmark?

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Hvem er DI? 2
Hvordan ser Danmarks økonomiske situation ud? 2
Hvad vil der ske, hvis DI har ret i sin prognose? 3
Hvad har hjælpepakkerne betydet for den Danske økonomi? 3
Konklusion 3
Bibliografi 4

Uddrag
Danmark - og resten af verdenen - står overfor en meget usikker fremtid. Usikkerheden kendertegner i stor grad økonomien i denne tid, hvilket har sine effekter på samfundet.

Danmark står i en situation, hvor over 280.000 danske lønmodtagere har været omfattet af lønkompensation - hvilket kun har givet beskæftigelsen et fald med 22.000 - da flere virksomheder uden de tildelte hjælpepakker, ville være nødsaget til at skære ned på bemanding, eller i værste fald, dreje nøglen om.

Det har bl.a. påvirket eksporthandlen, som forventelig står over for det største fald, siden 1966. Danmarks eksport udgør en stor procentdel af landets BNP, og vil i denne tid derfor bidrage negativt til landets BNP-vækst.

Nye tal viser, at der i første kvartal 2020 var et BNP-fald på 2,1%, hvilket bekræfter den voksende arbejdsløshed, og konkluderer, at vi er tæt på at have lavkonjunktur. Hvis vi kigger helt overordnet på de målbare samfundsøkonomiske mål, kan vi konkludere at