Problemformulering
Corona har ikke kun ramt Danmarks borgere, men også den danske økonomi. Vi vil undersøge, hvordan tilbagegangen i vores økonomi hænger sammen med den globale lockdown og hvilke konsekvenser det har for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Her vil vi lave en komparativ analyse af udviklingen i den danske økonomi vs. udviklingen i den norske økonomi.

For at finde ud af, hvad helt almindelige danskere mener om håndteringen af corona-krisen i Danmark, vil vi lave en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og lærere på Aabenraa Statsskole.

Indholdsfortegnelse
Aabenraa Statsskole
Økonomien under corona-krisen
Synopsis
- Problemformulering (s. 3)
- Grundlæggende begreber inden for økonomi (s. 3)
- Overblik over corona-krisen (s. 3)
- Den økonomiske udvikling under corona-lockdown (s. 3)
- Danmark vs. Norge (s. 4)
- Arbejdsløshed og hjælpepakker (s. 6)
- Konklusion (s. 8)
- Bilag (s. 9)

Problemformulering

Grundlæggende begreber inden for økonomi

Overblik over corona-krisen

Den økonomiske udvikling under corona-lockdown

Danmark vs Norge

Arbejdsløshed & hjælpepakker i Danmark (inkl. spørgeskemaundersøgelse)

Konklusion

Kilder

Bilag

Uddrag
I vinteren 2019 blev byen Wuhan i sydøstlige Kina ramt af de første covid-19-tilfælde. Den 22. januar 2020 havde corona spredt sig til store dele af Asien og dele af USA.

Den 15. februar blev en del europæiske lande også ramt af virussen, blandt andet Italien, som vi også inddrager senere i vores fremlæggelse.

I forbindelse med corona-udbredelsen i Norditalien var der også en del danske turister, der blev smittet og tog virussen med til Danmark.

Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned første gang. Denne lockdown indebar nedlukning af fitnesscentre, skoler og andre offentlige institutioner.

Den 14. april blev skoler og andre institutioner langsomt åbnet igen. Den 16. december 2020 lukkede Danmark ned igen.

Denne gang gik nedlukningen også ud over restauranter og butikker. Her i slutningen af marts 2021 er restauranter og fitnesscentre stadig lukket, mens butikker og skoler langsomt er åbnet op igen.

---

Import og eksport er blevet stærkt påvirket af corona-krisen. To af tre eksportvirksomheders eksport er faldet sammenlignet med marts sidste år.

Og 70 pct. af importvirksomhederne har haft sværere ved at importere varer fra udlandet. Dette fald i handelen har kostet omkring 50.000 arbejdspladser i Danmark.

I forhold til mange af de lande, som Danmark sammenligner sig med, har den danske industriproduktion dog klaret sig relativt godt gennem pandemien.

Grafen nedenfor viser, hvordan landenes industriproduktion har udviklet sig i perioden januar 2018 til september 2020.

Man kan aflæse, at Italien har oplevet det største fald i deres produktion, mens Danmark har klaret sig forholdsvist godt og ikke har det samme store dyk i slutningen af 2019, som de andre lande har haft.

Italiens dårlige resultater kan skyldes, at det var det første land i Europa der blev ramt af virussen, mens lande, der senere blev ramt, kunne nå at forberede sig på krisen.

Desuden er den italienske velfærdsstat meget anderledes end den danske. I Danmark er der få rigtig fattige; derfor har befolkningen stadig haft købekraft under krisen, så efterspørgslen - og dermed udbuddet - kunne holdes i gang.

Italien har flere fattige, og da mange ydelser er afhængige af, at man har indbetalt til en forsikring først, er der endnu flere end før, der ikke har haft særlig mange penge til rådighed. Det betyder selvfølgelig også, at efterspørgslen dermed er faldet yderligere.